e-prawnik.pl Porady prawne

Imienne raporty do ZUS - kasy chorych

Pytanie:

Czy pracodawca ma obowiązek wystawiać dla ubezpieczonych ZUS RMUA? Czy może wykonywać to tylko na życzenie ubezpieczonego? Czy obecnie te dokumenty powinny posiadać informacje o przynależności do kasy chorych? Jeśli nie ma na nich takich informacji, to czy będą one honorowane? Czy w przypadku korekty raportu imiennego, pracodawca ma prawo żądać zwrotu dokumentów ZUS RMUA od ubezpieczonego, aby wystawić nowe druki?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Imienne raporty do ZUS - kasy chorych

26.2.2003

Na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, płatnik składek ma obowiązek przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych imiennych raportów miesięcznych dotyczących ubezpieczonego. Na płatniku ciąży również obowiązek przekazywania informacji - zawartych w raportach - ubezpieczonemu, na piśmie. Informacja przekazywana ubezpieczonemu, dotycząca składek na ubezpieczenie zdrowotne, obejmuje również symbol kasy chorych, do której składka jest przekazywana. W przypadku braku informacji o kasie chorych, nie posiada wszystkich danych wymaganych przepisami prawa. Jest więc obarczona wadą formalną. W przypadku korekty raportu imiennego, płatnik ma obowiązek przekazać ubezpieczonemu nowy dokument (więc wystawić nowy ZUS RMUA), zawierający już wszystkie prawidłowe informacje.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ