e-prawnik.pl Porady prawne

Informacja o systemie czasu pracy

Pytanie:

W Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy, jest zapis o podaniu do wiadomości pracownika na 3 dni przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego (którym jest miesiąc), indywidualnego rozkładu czasu pracy pracownika (harmonogramu). Czy i jakie inne akty prawne mówią o obowiązku podania do wiadomości pracownika jego rozkładu czasu pracy? Rozmawiamy oczywiście o równoważnym systemie czasu pracy.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Informacja o systemie czasu pracy

29.8.2011

Przepisy prawa pracy nie przewidują obowiązku uzgodnienia rozkładu czasu pracy w umowie o pracę. Z perspektywy czasu pracy umowa powinna określać jedynie wymiar czasu pracy (pełny lub niepełny). Jeżeli u pracodawcy obowiązuje regulamin pracy, to rozkład czasu pracy powinien zostać ustalony w takim regulaminie.

Ponadto art. 29 § 3 kodeksu pracy wymienia te elementy, o których pracodawca jest zobowiązany poinformować pracownika.

Art. 29. (...)

§ 3. Pracodawca informuje pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o:

1) obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,

2) częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,

3) wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,

4) obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,

5) układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty,

(...)

Zatem informacji na temat systemu czasu pracy należy szukać w regulaminie pracy oraz umowie o pracę.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ