Informacja o systemie czasu pracy

Pytanie:

W Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy, jest zapis o podaniu do wiadomości pracownika na 3 dni przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego (którym jest miesiąc), indywidualnego rozkładu czasu pracy pracownika (harmonogramu). Czy i jakie inne akty prawne mówią o obowiązku podania do wiadomości pracownika jego rozkładu czasu pracy? Rozmawiamy oczywiście o równoważnym systemie czasu pracy.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przepisy prawa pracy nie przewidują obowiązku uzgodnienia rozkładu czasu pracy w umowie o pracę. Z perspektywy czasu pracy umowa powinna określać jedynie wymiar czasu pracy (pełny lub niepełny). Jeżeli u pracodawcy obowiązuje regulamin pracy, to rozkład czasu pracy powinien zostać ustalony w takim regulaminie.

 

Ponadto art. 29 § 3 kodeksu pracy wymienia te elementy, o których pracodawca jest zobowiązany poinformować pracownika.

 

Art. 29. (...)

§ 3. Pracodawca informuje pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o:

1) obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,

2) częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,

3) wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,

4) obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,

5) układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty,

(...)

 

Zatem informacji na temat systemu czasu pracy należy szukać w regulaminie pracy oraz umowie o pracę.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Praca zmianowa

  Praca zmianowa jest dopuszczalna bez względu na stosowany u danego pracodawcy system czasu pracy. Oznacza to, że zarówno w podstawowym czasie pracy, jak i przedłużonym czasie pracy, w ruchu (...)

 • Zadaniowy czas pracy

  Zgodnie z art. 140 znowelizowanego Kodeksu pracy zadaniowy czas pracy można wprowadzić w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy. W ustaleniu tym (...)

 • Ewidencja czasu pracy - jak prowadzić ewidencję czasu pracy?

  Zgodnie z Kodeksem pracy, czas pracy jest to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Systemy i rozkłady (...)

 • Telefoniczna Informacja Pacjenta czynna całą dobę

  Przez 24 godziny, siedem dni w tygodniu konsultanci Telefonicznej Informacji Pacjenta informują o najkrótszych terminach leczenia oraz podpowiadają, gdzie znaleźć pomoc medyczną w nagłej potrzebie, (...)

 • Czas pracy w ruchu ciągłym

  Ruch ciągły to sytuacja w której mamy do czynienia ze stosowaniem takiej organizacji czasu pracy, która zapewnia nieprzerwany przebieg procesu pracy przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, także (...)

NA SKÓTY