e-prawnik.pl Porady prawne

Jak dziedziczymy

Pytanie:

Dość późno zawarłam związek małżeński i na ten moment mamy stan rozdzielności majątkowej ( intercyza przed zawarciem związku małżeńskiego ) . Nieruchomości w których mieszkamy tzn. dom nabyłam długo przed zawarciem związku małżeńskiego a w okresie małżeństwa wspólnie zbudowaliśmy domek letniskowy. Pytanie związane jest z faktem, że mąż ma z poprzedniego związku małżeńskiego dzieci. I obawiam się, że na wypadek jego śmierci - musiałabym spłacić jego dzieci. Czy w wypadku śmierci męża majątek ten ( dom i domek letniskowy ) będzie wchodził do masy spadkowej ? Tzn. czy śmierć jednego z małżonków znosi stan majątkowej rozdzielności małżeńskiej i 50 % tego majątku będzie uwzględnione w postępowaniu spadkowym - czy nie.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Jak dziedziczymy

Co do zasady przedmioty nabyte przez jednego z małżonków przed wejściem w związek małżeński nie stanowią części majątku wspólnego, a contrario art. 33 k.r.o.:

Art. 33. Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

1)   przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;

Państwo, do tego zawarli, przed wejściem w związek małżeński, umowę stanowiącą o rozdzielności majątkowej, o której mowa w art. 51 k.r.o.:

Art. 51. W razie umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej, każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy, jak i majątek nabyty później.

W wyniku zawartej umowy nie powstał majątek wspólny między małżonkami.  W czasie trwania rozdzielności majątkowej małżonkowie mogą wspólnie nabywać przedmioty majątkowe. Przedmioty te jednak nie będą objęte małżeńską wspólnością majątkową, ale współwłasnością w częściach ułamkowych. Dziedziczenie ich będzie uzależnione od tego jakie udziały we współwłasności posiadają poszczególni współwłaściciele. Zgodnie z art. 197 domniemywa się, że udziały we współwłasności są równe. Jednakże można udowodnić, że jest inaczej, poprzez wykazanie wysokości nakładów poczynionych na wybudowanie określonej nieruchomości.   W zależności, wiec od tego jakie nakłady poczynili Państwo na budowę domku letniskowego w takiej części posiadają Państwo udziały w nieruchomości. Do masy spadkowej wejdzie zatem tylko udział w nieruchomości wspólnej, którego współwłaścicielem jest Pani mąż.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Jak dziedziczymy

_arp

25.2.2013 15:30:50

Re: Jak dziedziczymy

Regulacje prawne pomiędzy małżonkami a dotyczy to również związków trwających w konkubinacie są tak skonstruowane, że zamiast utrwalać i stabilizować jedność pomiędzy partnerami prowadzą przymusem swoich konstrukcji do osłabienia tych więzi. Jest to podstawowym powodem według mnie zła jakie szerzy się nie tylko w Rodzinach odbija się to również na złych relacjach międzyludzkich we wszystkich obszarach życia. Bywa, że może wystąpić przymus sytuacyjny do rozerwania tych więzi wbrew nawet woli wewnętrznej uczestników procesu ale tylko i wyłącznie na zasadzie konieczności wyższej i po wszechstronnym rozpatrzeniu biegłych którzy kierują przyszłość.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ