Jednomyślność na zgromadzeniu wspólników

Pytanie:

W umowie spółki z o.o. istnieje punkt mówiący, że "uchwały dotyczące powołania lub odwołania zarządu i udzielenia absolutorium wymagają jednomyślności wspólników". Czy taki zapis oznacza jednomyślność wszystkich wspólników, czy tylko obecnych na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jeśli w umowie spółki nie znajdują się dodatkowe zapisy wymagające dla ważności zgromadzenia odpowiedniego quorum wówczas dla ważności uchwały wystarczy, aby podjęta ona została jednomyślnie przez wszystkich obecnych na Zwyczajnym Zgromadzeniu udziałowców (wspólników). Kodeks wyznacza bowiem generalną zasadę, że ważność zgromadzenia wspólników i co za tym idzie podjętych uchwał nie jest uzależniona od wartości kapitału zakładowego, który ma być reprezentowany na zgromadzeniu. Jeżeli jednak przedmiotowa umowa spółki dla ważności zgromadzenia wymaga obecności wspólników, którzy reprezentują określoną wielkość kapitału zakładowego wówczas niezastosowanie się do takiego postanowienia będzie skutkowało niemożnością podjęcia ważnej uchwały.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: