Kapitał początkowy - spóźniony wniosek

Pytanie:

"Nasz pracownik nie zdążył przekazać wszystkich wymaganych do ustalenia kapitału początkowego dokumentów w terminie ustalonym przez organ ubezpieczeniowy, czyli do końca 2006 roku. Czy jest jeszcze możliwe przekazanie danych do ubezpieczyciela celem wyliczenia kapitału początkowego?"

Odpowiedź prawnika: Kapitał początkowy - spóźniony wniosek

Termin, o którym mowa w pytaniu, wynika z przepisów. W ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2004, Nr 39, poz. 353) czytamy bowiem (art. 175 ust. 1), iż ubezpieczeni oraz płatnicy składek zobowiązani są do przekazywania Zakładowi, w terminie i trybie ustalonym przez organ rentowy, dokumentacji umożliwiającej ustalenie kapitału początkowego nie później niż do dnia 31 grudnia 2006 r. Jednocześnie ZUS został zobowiązany do wydania decyzji w sprawie kapitału początkowego w takim samym terminie.

Jeżeli jednak dokumentacja nie została skompletowana do końca 2006 r. i nie złożono w tym terminie wniosku o ustalenie kapitału początkowego, to nie oznacza, że ZUS może odmówić jej przyjęcia po tym terminie. Można to uczynić także w 2007 r. i w następnych latach. Kapitał początkowy jest bowiem podstawą do obliczenia emerytury, a uprawnienie do emerytury wynika pośrednio m.in. z Konstytucji RP.

Gdyby natomiast dokumenty zostały złożone, ale nie wszystkie, to istnieje możliwość ich „uzupełnienia”. Przepis art. 175 ust. 4 przewiduje bowiem możliwość ponownego ustalenia wysokości kapitału początkowego, nawet jeśli wydana została już prawomocna decyzja organu ubezpieczeniowego. Odsyła w tym zakresie do art. 114, który stanowi, iż prawo do świadczeń lub ich wysokość ulega ponownemu ustaleniu na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu, jeżeli po uprawomocnieniu się decyzji w sprawie świadczeń zostaną przedłożone nowe dowody lub ujawniono okoliczności istniejące przed wydaniem tej decyzji, które mają wpływ na prawo do świadczeń lub na ich wysokość. Wynika z tego, że jest możliwe złożenie wniosku o ponowne wyliczenie kapitału początkowego oraz przedstawienie dodatkowych dowodów.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika