Karta urlopowa w prawie pracy

Pytanie:

Czy pracodawca ma obowiązek prowadzić karty urlopowe? Czy wystarczą wnioski lub podania pracowników o urlop? Jaka jest podstawa prawna funkcjonowania kart urlopowych?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przepisy prawa urlopowego nie regulują sposobu w jaki pracodawca powinien potwierdzić pracownikowi udzielenie urlopu. Jest to wewnętrzna sprawa o charakterze organizacyjnym, związana z funkcjonowaniem zakładu pracy i powinna zostać ustalona w regulaminie pracy albo zarządzeniem wewnętrznym pracodawcy. W orzecznictwie przeważa pogląd, że pracownik nie może skorzystać z przysługującego mu prawa do urlopu w dowolnym czasie bez zgody pracodawcy. Jeśli pracodawca wprowadzi obowiązek występowania pracownika o udzielenie urlopu (mimo obowiązywania planu urlopów), to jego nieprzestrzeganie będzie stanowiło naruszenie obowiązku pracowniczego.

Sposoby dokumentowania udzielenia urlopu przez pracodawcę mogą być następujące: karta urlopowa, podpisany przez przełożonego wniosek pracownika o urlop lub inne formy. Dotyczy to zarówno przypadku, gdy urlop wykorzystywany jest zgodnie z planem urlopów, jak i wówczas, gdy pracownik występuje o udzielenie mu urlopu poza tym planem.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 9.10.2018

  Ewidencja czasu pracy - jak prowadzić ewidencję czasu pracy?

  Zgodnie z Kodeksem pracy, czas pracy jest to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Systemy i rozkłady (...)

 • 19.2.2012

  Prawo do emerytury górniczej

  Obowiązująca od 1 stycznia br. ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy – Karta Nauczyciela umożliwiła górnikom (...)

 • 4.8.2018

  Czy deregulacja usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych była dobra?

  MF zaprasza do udziału w badaniu ankietowym, które dotyczy deregulacji usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

 • 4.1.2019

  Duże rodziny z KDR zyskają jeszcze więcej...

  Nadeszły spore zmiany w Karcie Dużej Rodziny. Od 1 stycznia 2019 r. upoważniająca do wielu zniżek karta przysługuje tym rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej (...)

 • 11.2.2015

  Karta podatkowa 2015

  Jak zmieniają się stawki karty podatkowej i ile wyniosą w 2015 roku? Jak wybrać tą metodę opodatkowania zamiast ogólnych zasad opodatkowania na podstawie skali podatkowej?