Karta zgonu

Pytanie:

Zakład Medycyny Sadowej wystawił Kartę Zgonu córki mojego konkubenta, wpisując błędną datę urodzenia, co zostało następnie powielone w Akcie Zgonu. W jaki sposób dokonać korekty w Akcie Zgonu? W Urzędzie Stanu Cywilnego otrzymaliśmy informację, że może być ona dokonana po korekcie w Karcie Zgonu. Do kogo się zwrócić w tej sprawie ze stosownym wnioskiem do Zakładu Medycyny Sądowej czy do Prokuratury? Co to znaczy, że :"Jeśli jednak brak jest takich dokumentów to może być ona ustalona w oparciu o inne dowody."

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wyrażenie, o które Pani pyta oznacza tylko fakt, ze jeśli dana osoba, której zgon stwierdzono nie posiada aktu urodzenia (z różnych przyczyn – zaginięcie dokumentów w USC) wtedy ustalenie daty urodzenia może się odbyć na podstawie innych dokumentów np. paszportu. W tym przypadku doszło jednak już do wpisania w akcie zgonu niewłaściwej daty urodzenia. Akt zgonu powinien być sprostowany, jeśli wynika jednoznacznie, że nie zawiera danych zgodnych ze stanem faktycznym. Jeśli przedstawi Pani akt urodzenia, który zawierał będzie inną datę urodzenia od tej, która widnieje na akcie zgonu, wtedy USC będzie zobowiązany do dokonania sprostowania.

Pociągnięcie natomiast do odpowiedzialności lekarza, który taką kartę zgonu wystawił i stwierdzenie, że zawiera nieprawdziwe dane, które lekarz potwierdził może nastąpić w postępowaniu karnym. Jednak lekarz nie dopuszcza się popełnienia przestępstwa z tego tylko tytułu, że wpisał dane nieprawdziwe do karty zgonu nie wiedząc o ich nieprawdziwości. Powyższa możliwość zależy więc od konkretnej sytuacji. Przepisy nie przewidują możliwości sprostowania karty zgonu. Natomiast jest możliwe sprostowanie aktu zgonu. Zatem jeśli posiada pani akt urodzenia zmarłej wtedy nie ma podstaw kwestionowania przez USC, że akt zgonu jest właściwy – zgodny z rzeczywistym stanem rzeczy.

Akt stanu cywilnego, który został błędnie lub nieściśle zredagowany podlega sprostowaniu w sądzie -wydział cywilny- w postępowaniu nieprocesowym. W sprawach sprostowania orzeka sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek osoby zainteresowanej, prokuratora lub kierownika urzędu stanu cywilnego. Akt stanu cywilnego zawierający oczywisty błąd pisarski podlega sprostowaniu w urzędzie stanu cywilnego.

Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o sprostowanie aktu,

  2. odpis zupełny aktu małżeństwa lub aktu urodzenia /w zależności od stanu cywilnego osoby zmarłej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

judka

11.7.2016 15:49:31

Re: Karta zgonu

Witam Jako osoba, ktora dopiero wdraża się w pracy pomylilam się wypisując kartę zgonu, a mianowicie wpisałam nieprawidłową miejscowość urodzenia osoby zmarłej. Jakie konsekwencję będę musiał ponieść?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: