e-prawnik.pl Porady prawne

Kiedy można opatentować wynalazek

Pytanie:

Chciałbym opatentować swój wynalazek, czy wystarczy że nikt czegoś takiego wcześniej nie opatentował, abym ja mógł to zrobić?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Kiedy można opatentować wynalazek

21.8.2013

Zgodnie z art. 24 p.w.p. patenty są udzielane - bez względu na dziedzinę techniki - na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania. Celem umożliwienia oceny, czy planowane przez Państwa działania mogą być uznane za wynalazek, koniecznym jest sprecyzowanie pojęć: nowości, poziomu wynalazczego oraz przemysłowego stosowania. Wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki, czyli wszystkiego co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób (art. 25 ust. 1 i 2 p.w.p.). Ponadto wynalazek uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli wynalazek ten nie wynika dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki (art. 26 ust. 1 p.w.p.). Z kolei zgodnie z art. 27 p.w.p. wynalazek uważany jest za nadający się do przemysłowego stosowania, jeżeli według wynalazku może być uzyskiwany wytwór lub wykorzystywany sposób, w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ