Kilka decyzji o warunkach zabudowy

Pytanie:

Zakupiłem jedną z pięciu działek (których właścicielem była 1 osoba) na które była wydana jedna decyzja o warunkach zabudowy. Zostałem wprowadzony przez urząd w błąd, a mianowicie powiedziano mi że są to moje indywidualne warunki zabudowy (a w rzeczywistości były one zbiorowe i miały sens tylko gdy wszyscy właściciele działek razem w jednym czasie wystąpią o pozwolenie na budowę). Na ich podstawie zrobiłem projekt domu i załatwiłem wszystkie niezbędne dokumenty. Teraz, gdy przyszło do ubiegania sie o pozwolenie na budowę okazało się, że każda z pięciu osób musi się ubiegać o nowe indywidualne warunki zabudowy dla siebie. Zastanawiam się, czy nowe warunki zabudowy mogą zostać przepisane ze starych czy będą to juz całkiem nowe warunki, które mogą się w znacznym stopniu różnić od tych wcześniej wydanych. Czy wydane warunki zabudowy są ostateczne? Czy istnieje możliwość wystąpienia do gminy o ewentualne małe zmiany w warunkach zabudowy typu kąt nachylenia dachu czy przybliżenie do granicy? Czy jeśli otrzymam nowe indywidualne warunki zabudowy to czy te stare wydane na te 5 działek stracą ważności czy ewentualnie będę mógł z nich skorzystać jeśli oczywiście spełnię warunki.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Nowa decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydana dla jednej tylko działki (zakupionej przez Pana) będzie określała warunki zabudowy tylko dla jednej (wskazanej działki). Decyzja dotycząca wszystkich 5 działek wskazywała prawdopodobnie warunki zabudowy dla kompleksu domów jednorodzinnych bądź zabudowy szeregowej, stąd decyzja dla jednej z tych działek będzie się różniła tym, że będzie określała warunki zabudowy ograniczając się tylko do tej nieruchomości. Skoro w poprzedniej decyzji o warunkach zabudowy przewidziano zabudowę mieszkaniową - jednorodzinną, to w osobnej decyzji dla jednej z tych działek nie zostanie zmienione przeznaczenie tego terenu. Decyzja ta może się różnić (od poprzedniej) parametrami oraz wymaganiami co do zabudowy (wcześniej była zabudowa kompleksowa - szeregowa a teraz będzie to jeden dom jednorodzinny zaopatrzony prawdopodobnie w miejsce postojowe itp. - to wszystko będzie uwzględnione w nowej decyzji).

Warunki zabudowy poprzedniej decyzji jak i nowej decyzji będą ostateczne. Podkreślamy, że decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi żadnych praw własności do danego terenu. O taką decyzję może starać się każdy - nie tylko właściciel nieruchomości. W związku z powyższym z momentem wydania nowej decyzji o warunkach zabudowy dla jednej działki, poprzednia decyzja - dla wszystkich 5 działek - nie wygaśnie.

Zgodnie z art. 63 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w odniesieniu do tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy, doręczając odpis decyzji do wiadomości pozostałym wnioskodawcom i właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości. Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Informację tej treści zamieszcza się w decyzji.

Jeżeli nie będzie Pan zgadzał się z treścią wydanej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (np. z danymi dotyczącymi linii zabudowy czy warunków technicznych budynku) ma Pan prawo odwołać się o niej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem wójta (urzędu gminy), w terminie 14 dni od momentu doręczenia.

Jak więc wynika z powyższego decyzja o warunkach zabudowy dotycząca wszystkich 5 działek nie wygasa z momentem wydania osobnej decyzji dla jednej z tych działek. Jeśli więc właściciele wszystkich 5 działek będą chcieli zrealizować inwestycję przewidzianą na podstawie decyzji wydanej dla tych działek, wówczas nie będzie przeszkód do jej realizacji, jeżeli zostaną spełnione warunki przewidziane w decyzji.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 18.5.2017

  Zwolnienie od opłaty skarbowej w sprawach budownictwa mieszkaniowego

  W dniu 25 kwietnia 2017 roku Minister Finansów wydał interpretację ogólną, która dotyczy stosowania przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej w (...)

 • 6.2.2015

  Zmiany w prawie budowlanym 2015

  Rewolucyjne zmiany w prawie budowlanym - rozszerzenie inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę, uproszczenie projektu i wiele innych udogodnień.

 • 8.3.2017

  Odległość ściany od granicy działki...

  W przypadku, gdy w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dopuszczono sytuowanie budynku w zabudowie jednorodzinnej, zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych (...)

 • 2.4.2015

  Odwołanie od decyzji - Jak napisać i w jakim terminie?

  Odwołanie jest środkiem zaskarżenia przysługującym stronie na decyzję wydaną w pierwszej instancji przez organ administracji publicznej, a także inny organ lub podmiot, który na mocy prawa (...)

 • 6.5.2010

  Samowola budowlana

  Istnieje kilka możliwości naruszenia przepisów dotyczących budowania obiektów i przeprowadzania robót budowlanych. Na wybudowanie większości obiektów należy mieć pozwolenie (...)