Końcowe zaznajominie się z aktami sprawy

Pytanie:

Czy zaznajomienie końcowe z materiałem postępowania przygotowawczego jest obligatoryjne? Jakie są skutki dla podejrzanego, jeżeli policja czy też prokuratura tego nie wykonała?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 300 kodeksu postępowania karnego przed pierwszym przesłuchaniem należy pouczyć podejrzanego o jego uprawnieniach: do składania wyjaśnień, do odmowy składania wyjaśnień lub odmowy odpowiedzi na pytania, do składania wniosków o dokonanie czynności śledztwa lub dochodzenia, do korzystania z pomocy obrońcy, do końcowego zaznajomienia z materiałami postępowania. Końcowe zaznajomienie się z materiałami nie jest obowiązkowe. Do końcowego zaznajomienia dochodzi wyłącznie na żądanie podejrzanego zgłoszone do czasu zamknięcia postępowania przygotowawczego. Zazwyczaj takie żądanie zgłasza się przy pierwszym przesłuchaniu. Jeśli było zgłoszone, a strona nie zapoznała się z materiałami, to może po złożeniu aktu oskarżenia wnioskować do sądu o umożliwienie zapoznania się z aktami. Sąd takiemu żądaniu nie odmówi.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: