Konkurs na stanowisko urzędnicze

Pytanie:

Osoba pełniąca w samorządowym zakładzie budżetowym stanowisko kierownicze odchodzi na emeryturę. Po jednym dniu przerwy ma być ponownie przyjęta. Czy w związku z tym osoba ta może wrócić na to samo stanowisko bez rozpisywania konkursu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, zatrudnianych na podstawie art. 2 pkt 2 i 4 (mianowanie i umowa o pracę), jest otwarty i konkurencyjny. Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze organizują np. kierownicy określonych jednostek, marszałek województwa, starosta, wójt (burmistrz, prezydent miasta) albo przewodniczący zarządu związku. Ogłoszenie o stanowisku urzędniczym oraz naborze kandydatów na to stanowisko umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz na tablicy informacyjnej w jednostce, w której jest prowadzony nabór. Dalszy przebieg naboru określają kolejne przepisy powołanej na wstępie ustawy. Rozumiemy, że rozwiązanie stosunku pracy z tym pracownikiem samorządowym, jest formalnością związaną jedynie z tym, by umożliwić tej osobie nabycie uprawnienia do emerytury, mimo wszystko wydaje się, że zaniechanie ogłoszenia o wolnym stanowisku urzędniczym będzie naruszeniem przedmiotowej ustawy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Jak będą wybierani dyrektorzy instytucji kultury?

  Nowelizacja ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej reguluje m.in. tryb przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorów w samorządowych instytucjach kultury.

 • Dzienni opiekunowie - samorządy łatwiej ich zatrudnią

  Otwarty i konkurencyjny nabór zamiast zbiurokratyzowanych i czasochłonnych konkursów na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – taki sposób (...)

 • Harmonogram konkursów w POIR

  W przyszłym roku z programu Inteligentny Rozwój (POIR) w co najmniej 13 nowych konkursach czeka na przedsiębiorców i jednostki naukowe minimum 3 miliardy złotych dotacji. Poza tym uruchomione (...)

 • Dostępność Plus dla przedsiębiorców

  Ruszyły kolejne konkursy na rzecz dostępności. Tym razem 200 mln złotych w ramach Programu Dostępność Plus trafi do przedsiębiorców na innowacje służące seniorom i osobom z niepełnosprawnościami.

 • Co dalej z podatkiem od sprzedaży detalicznej?

  Komisja Europejska (KE) złożyła odwołanie od korzystnego dla Polski wyroku Sądu UE w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej (tzw. podatku handlowego). Wcześniej Sąd UE w wyroku z 16 maja (...)

NA SKÓTY