Kontrola przedsiębiorcy przez Policję

Pytanie:

Mam dość uzasadnione podejrzenia, że policjanci z sekcji PG przychodzą do biura księgowego prowadzącego dla mnie jako przedsiębiorcy księgowość i właścicielka biura przekazuje im informacje księgowe na mój temat, o czym mnie nie informuje (prawdopodobnie jest tajnym współpracownikiem policji). Prawdopodobnie chodzi o informacje na temat obrotów, kontrahentów z faktur. Nie mam nic do ukrycia ale czy policja ma prawo żądać od niej takich informacji kiedy to nie jest prowadzone żadne postępowanie przeciwko mnie i czy księgowa ma prawo udostępniać im takie informacje? Wiem, że aby organy ścigania mogły uzyskać wgląd do rachunku firmowego, musi być prowadzone postępowanie przeciwko właścicielowi rachunku a jak jest w przypadku dokumentów księgowych?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Czynności opisane w pytaniu nie mieszczą się w katalogu czynności operacyjno - rozpoznawczych podejmowanych przez funkcjonariuszy Policji z art 15 ust.1 Ustawy o Policji. Gdyby zachodziło uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, wówczas wszczyna się śledztwo. Podejrzanemu przedstawia się postanowienie o przestawieniu zarzutów. W wypadku doniesienia lub zawiadomienia o przestępstwie Policja dokonuje czynności za pośrednictwem organów, służb lub instytucji, co wynika z art. 15 ust 1 Ustawy o Policji.

Czynności sprawdzające podejmowane są na mocy art 272 Ordynacji podatkowej przez organy podatkowe I instancji. Organy mogą też podejmować kontrolę prawidłowości rozliczeń podatkowych. Co do zasady zawiadamia się przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli. Nie zawiadamia np. w wypadku kontroli doraźnej, gdy jest ona niezbędna dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia lub gdy dotyczy ona opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Kontrola u przedsiębiorcy następuje po okazaniu mu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Zasadniczym obowiązkiem przedsiębiorcy, związanym z ewentualnym postępowaniem kontrolnym, jest posiadanie i prowadzenie w swojej siedzibie książki kontroli. Nie jest możliwe przechowywanie takiej książki w biurze rachunkowym. Organ podatkowy nie może w ramach czynności sprawdzających prowadzić nieformalnej kontroli podatkowej (np. żądając oświadczeń osób trzecich i sugerując w razie nieprawidłowości rozpoczęcie czynności kontrolnych). Wobec tego, jedyną słuszną metodą zweryfikowania, czy przedsiębiorca wywiązuje się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, jest kontrola podatkowa (księgi, deklaracje, wpłaty) lub kontrola skarbowa (rozliczenia z funduszami, np. ZUS, fundusz pracy).

Konkludując, jeżeli prokurator lub Policja zostali zawiadomieni o popełnieniu przestępstwa (np. przez organy podatkowe), mogą w ramach czynności operacyjno - rozpoznawczych korzystać z danych uzyskanych przez organy, służby instytucje, bez Pańskiej wiedzy i zgody. W uzasadnionych przypadkach nawet bez zawiadomienia może zostać podjęta opisana wyżej kontrola podatkowa lub skarbowa. Jeżeli nie ma Pan nic do ukrycia a książka kontroli udostępniona jest w siedzibie, nie ma powodów do obaw.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 7.2.2012

  Co pozostaje po kontroli skarbowej?

  Kontrola skarbowa uregulowana została w ustawie o kontroli skarbowej, a w zakresie tam nieuregulowanym stosuje się doń odpowiednio przepisy Ordynacji podatkowej. Może ona zakończyć się na trzy sposoby (...)

 • 27.7.2018

  Pora na „Głos Przedsiębiorcy”

  „Głos Przedsiębiorcy” – tak nazywa się zaktualizowana zakładka w portalu biznes.gov.pl, której zadaniem jest ułatwienie polskim przedsiębiorcom komunikacji z urzędnikami. (...)

 • 6.2.2019

  Bezpieczny pobyt w placówce całodobowej opieki

  Jeśli ktoś z twojej rodziny wymaga całodobowej opieki w placówce i masz podejrzenia, że personel nie sprawuje należytej opieki nad podopiecznymi, reaguj. Jak? 

 • 9.3.2017

  Kontrola celno-skarbowa

  Od 1 marca 2017 r. funkcjonują 2 rodzaje kontroli:   kontrola podatkowa - prowadzona przez pracowników urzędów skarbowych na dotychczasowych zasadach, głównie na podstawie (...)

 • 17.11.2018

  Uporządkuj wpisy w CEIDG

  Przedsiębiorcy, którzy mają więcej niż jeden aktywny lub zawieszony wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, powinni wiedzieć, że wiele wpisów jednego (...)