Korekta powierzchni użytkowej lokalu

Pytanie:

W spółdzielni mieszkaniowej przeprowadzono ponowny pomiar powierzchni lokalu użytkowego. Zarząd uchwałą z dnia 2005-06-09 zatwierdził zmienioną wielkość lokalu jako 177,93 m2 w miejsce dotychczasowych 188,23 m2. Różnica 10,30 wynikała z zaliczenia do lokalu użytkowego powierzchni stanowiącej własność wspólną. Odpowiednie poprawki uwzględniono w zasobach spółdzielni. Uchwała weszła w życie z dniem 09-06-2005 r. Od kiedy należałoby uwzględnić zmiany, czy spółdzielnia jest zobowiązana skorygować opłaty uiszczane przez 3 lata wstecz?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W zakresie w jakim zostały wnoszone opłaty od powierzchni większej niż w rzeczywistości spółdzielnia mieszkaniowa stała się podmiotem wzbogaconym. Bowiem właściciel spełniał świadczenie (opłaty) w wysokości większej niż był do tego zobowiązany. Uchwała zarządu określiła rzeczywistą wielkość lokalu. Tym samym podmiot, który spełnił świadczenie w większej wysokości niż był do tego zobowiązany może żądać jego zwrotu, w tym konkretnym przypadku za okres trzech lat. Oczywiście powstała nadpłatę może też zaliczyć na poczet przyszłych opłat za zarządzanie nieruchomością wspólną.

Dochodzić roszczenia można w postępowaniu przed sądem cywilnym w drodze procesu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

elwu

27.2.2015 7:44:16

Re: Korekta powierzchni użytkowej lokalu

Mam zawyżony metraż mieszkania o ok 2,80 m. Zamieszkuję w Sp.Mieszk od 1977 r. Wszelkie rozmowy ze spółdzielnią na ten temat spełzły na niczym. W chwili obecnej nowy Prezes wysłał mi pismo abym na własny koszt zatrudniła rzeczoznawcę.Czy to jest zgodne z prawem?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY