Korzystanie z dróg wewnętrznych

Pytanie:

Jakie regulacje są właściwe w zakresie korzystania z dróg wewnętrznych?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jak słusznie zauważył Paweł Zaborniak „korzystanie z dróg wewnętrznych podlega regulacji prawa cywilnego, w tym przepisom o ochronie prawa własności […] Wynika z tego, że z dróg wewnętrznych -z zachowaniem Prawa o ruchu drogowym -może korzystać właściciel oraz każdy, kto ma jego zgodę. Zgoda właściciela drogi na korzystanie z drogi wewnętrznej może zostać wyrażona przez każde zachowanie, które w sposób dostateczny ujawnia wolę tej osoby (art. 60 k.c.). Właściciel może dać wyraźnie do zrozumienia, że korzystanie z jego drogi wewnętrznej jest dopuszczalne, jednakże wyłącznie w sposób przez niego wskazany. Do dróg wewnętrznych w stosunkowo niewielkim zakresie odnoszą się przepisy komentowanej ustawy oraz przepisy Prawa o ruchu drogowym. Nie można jednak pominąć, że Prawo o ruchu drogowym obejmuje swymi unormowaniami ruch odbywający się nie tylko na drogach publicznych, ale także na drogach niepublicznych, znajdujących się w strefach zamieszkania i w innych miejscach, po których mogą poruszać się pojazdy (np. łąki, pola uprawne)”. W konsekwencji zarządca lub właściciel terenu, na którym usytuowana jest droga wewnętrzna ma prawo samodzielnego zagospodarowanie jej np. poprzez montaż słupków blokujących możliwość korzystania z niej osobom postronnym.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Rafał

30.7.2014 22:58:43

Re: Korzystanie z dróg wewnętrznych

Czy pracodwca może nakazac nakladnie kamilezelk odblaskowych na rower kiedy korzystam z zakładowej drogi


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: