Koszty oświetlenia dróg osiedlowych spółdzielni

Pytanie:

Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada na swoim terenie drogi będące własnością spółdzielni, lecz służące do publicznego użytku mieszkańców osiedla. Spółdzielnia ponosi koszty oświetlenia tych dróg. Zgodnie z prawem energetycznym to Gmina jest odpowiedzialna za finansowanie oświetlenia dróg i placów na terenie gminy. Czy spółdzielnia może żądać od gminy refinansowania oświetlenia dróg na osiedlu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Skoro droga należy do spółdzielni mieszkaniowej jej status należy określić jako droga prywatna. Zgodnie z art. 18 ustawy prawo energetyczne do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy między innymi finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy. W doktrynie powszechnie przyjmuje się, że mimo braku wyraźnego wskazania przyjąć należy, iż obowiązek organizacji i finansowania oświetlenia spoczywa na gminie w odniesieniu do tych miejsc publicznych (ulic, placów) i dróg, które znajdują się na obszarze danej gminy i które jednocześnie stanowią jej mienie komunalne, względnie znajdują się w jej zarządzie (drogi gminne). W Państwa przypadku o ile ulice te znajdują się na terenie gminy, to jednak nie stanowią jej mienia komunalnego (lecz spółdzielni) oraz nie znajdują się te drogi w zarządzie sprawowanym przez gminę. Nie ma zatem podstaw do żądania refinansowania oświetlenia ulic. Ten koszt ponosić będzie spółdzielnia a pośrednio mieszkańcy w ramach opłat.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY