e-prawnik.pl Porady prawne

Koszty postępowania odwoławczego, prowadzonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych

Pytanie:

Jak wygląda kwestia ponoszenia kosztów postępowania odwoławczego, prowadzonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych i umorzonego z powodu niedopuszczalności wydania wyroku?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Koszty postępowania odwoławczego, prowadzonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych

12.8.2011

Art. 197 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, mówi że strony ponoszą koszty postępowania stosownie do jego wyniku, przy czym każdorazowo rozstrzyga o nich Krajowa Izba Odwoławcza. W  pytaniu chodzi o umorzenie postępowania z powodu niedopuszczalności wydania wyroku. Kwestia ta nie jest uregulowana w ustawie ani w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 9 lipca 2007 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. Nr 128, póz. 886 ze zm.). Kierując się już na etapie wstępnym jako niespełniające analogią do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego ( na dopuszczalność takie analogii wskazuje m. in. Sąd Okręgowy w Warszawie w orzeczeniu z dnia Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10 lipca 2002 r.V Ca 960/2002), naszym zdaniem, sąd powinien nie obciążać żadnej ze stron, a w szczególności wnoszącego odwołanie ( art. 102 k.p.c., jeżeli uznamy, że powinno ono być odrzucone warunków formalnych).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ