Koszty utrzymania dzieci przed i po rozwodzie

Pytanie:

Pani Anna rozwodzi sie z mężem. Pozew o rozwód wniósł mąż. Od jakiegoś czasu płaci alimenty na dzieci. Pani Anna obawia się, że mąż przestanie je płacić. Mąż wypomina jej fakt płacenia alimentów i straszy, że przestanie je płacić. Pani Anna wolałaby, żeby sąd zobowiązał męża do płacenia alimentów. Czy pani Anna może złożyć pozew o alimenty w sytuacji, kiedy otrzymuje już je na zasadzie"dobrej woli"męża?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W trakcie trwania małżeństwa obydwoje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych przyczyniać się do zaspokajania potrzeb życiowych rodziny, którą przez swój związek założyli (art. 27 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Z tego przepisu wynika, że płacone w czasie trwania małżeństwa „alimenty” do czasu wyroku rozwodowego nie są wyrazem „dobrej woli” męża, lecz realizacją obowiązku nałożonego na niego przez ustawę. Gdyby w trakcie trwania małżeństwa mąż nie chciał łożyć na zaspokojenie potrzeb rodziny dobrowolnie, wówczas żona mogłaby wystąpić do sądu z odpowiednim żądaniem.

Zgodnie z art. 58 § 1 kro, w wyroku rozwodowym sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków obowiązany jest do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Przepis ten zobowiązuje sąd do uregulowania obowiązku rodziców do ponoszenia kosztów utrzymania dziecka w wyroku rozwodowym bez względu na to, czy któreś z rodziców tego się domagało (orz. SN z dnia 17 września 1948 r., C 499/48, PN 1949, nr 3-4, s. 323). Oznacza to, że w trakcie postępowania rozwodowego Pani Anna nie musi zgłaszać żądania, gdyż sąd jest zobowiązany orzec o obowiązku ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dzieci w wyroku rozwodowym.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY