Koszty w sprawie o wykroczenia

Pytanie:

"W jakiej sytuacji sąd grodzki może nakazać osobie, która odwoływała się do sądu grodzkiego, zapłatę kosztów całej sprawy? Czy może nakazać to, mimo, iż częściowo sąd przyznał tej osobie rację (zmniejszył mandat)? Kto ponosi koszty wyznaczenia adwokata z urzędu? Mimo, że adwokat nie był ani razu na sprawie, nie spotkał się z osobą , której wyznaczono adwokata z uwagi na to, iż ta wcześniej leczyła się psychiatrycznie? A biegły powołany do sprawy, orzekł, iż osoba ta jest w pełni poczytalna i zdrowa."

Odpowiedź prawnika: Koszty w sprawie o wykroczenia

Wnoszenie innych pism procesowych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia wolne jest od jakichkolwiek opłat (kosztów sądowych). Nie oznacza to, ze strona nie ponosi kosztów za rozpoznane postępowanie apelacyjne. W razie nieuwzględnienia apelacji wniesionej na korzyść oskarżonego, zwróconej przeciwko rozstrzygnięciu o winie lub karze zasadniczej, sąd wymierza za postępowanie odwoławcze opłatę w wysokości należnej za pierwszą instancję, przy czym opłatę wymierza się od tej kary, przeciwko której była zwrócona apelacja oskarżonego. W powyższym przypadku regulacja ta nie znajduje zastosowania, gdyż doszło do zmiany wymiaru kary. W takim przypadku w razie obniżenia lub podwyższenia wymiaru kary zasadniczej, zmiany jej rodzaju albo skazania dopiero przez sąd odwoławczy, sąd ten wymierza za obie instancje jedną opłatę według kary przez siebie orzeczonej. Sąd odwoławczy orzeka o kosztach swojego postępowania i ewentualnie koryguje rozstrzygnięcie sądu pierwszej instancji w tym zakresie. W przypadku obniżenia kary orzeka za obie instancje.

W zakresie zaś uzasadnionych wątpliwości co do poczytalności obwinionego sąd z urzędu wyznacza mu obrońcę obligatoryjnego. Obrońca obligatoryjny jest ustanawiany w razie uzasadnionych wątpliwości co do poczytalności obwinionego, mimo że później okarze się, że obwiniony był zdrowy psychicznie. Nieustanowienie zaś obrońcy w razie uzasadnionych wątpliwości (leczenie się psychiatrycznie) byłoby naruszeniem prawa przez sąd. Obrońca obligatoryjny nie jest obrońcą z urzędu dla ubogich. Koszty obrony z urzędu ponosi obwiniony. Jeśli adwokat nie podjął żadnych czynności to może skazany kwestionować zasadność wynagrodzenia dla adwokata. Biegły gwoli ścisłości nic nie orzeka on tylko składa opinię w tym zakresie. Ocena opinii należy do sądu.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika