e-prawnik.pl Porady prawne

Koszty wyceny nieruchomości

Pytanie:

Jak wysokie maksymalnie mogą być koszty biegłego sądowego przy wycenie nieruchomości?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Koszty wyceny nieruchomości

5.10.2005

Koszty przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym obejmują wynagrodzenie biegłych za wykonaną pracę, koszty zużytych materiałów, inne wydatki niezbędne do wydania opinii. Wysokość wynagrodzenia biegłego za wykonaną pracę określa sąd, uwzględniając wymagane od biegłego kwalifikacje, potrzebny do wydania opinii nakład pracy i poświęcony czas, a także w miarę potrzeby pokrycie wydatków niezbędnych do wykonania zleconej pracy.   Orzeczenia [2]Jeżeli do określenia wynagrodzenia za pracę danej specjalności ustalone są normy urzędowe, należy biegłym przyznawać wynagrodzenie stosownie do tych norm (tak jest np. w przypadku biegłych z zakresu medycyny).  W przypadku wyceny nieruchomości wynagrodzenie biegłego za wykonaną pracę wynosi za godzinę pracy od 1,2% do 1,7% podstawy obliczania. Podstawą ta jest kwota bazowa dla pracowników sfery budżetowej zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Dla biegłych posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy wynagrodzenie za godzinę pracy wynosi:

  1.  profesor 3,7% 
  2. doktor habilitowany 2,9%
  3. doktor 2,4%  - kwoty bazowej.

Jak widać z powyższego ostateczne koszty opinii biegłego zależą od okoliczności danej sprawy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Koszty wyceny nieruchomości

Block

14.11.2009 8:21:19

Re: Koszty wyceny nieruchomości

Szanowny panie jaka jest wycena mieszkanie przez pracownika sądu (stawki)


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ