e-prawnik.pl Porady prawne

Koszty zastępstwa adwokackiego

Pytanie:

Moja firma posiada kilku dłużników. Aktualnie jesteśmy w trakcie wysyłania do nich ostatecznych wezwań do zapłaty. Chcielibyśmy wyszczególnić na tych wezwaniach wysokość kosztów takiego postępowania. Mamy zamiar zatrudnić do postępowania adwokata - na umowę zlecenie, gdzie będziemy płacić określoną kwotę od przyjęcia jednej sprawy. Jak mogę wyliczyć koszty zastępstwa adwokackiego? Na podstawie jakich przepisów? Kto zapłaci adwokatowi, oprócz naszej firmy, która zapłaci przy przyjęciu przez niego kolejnej sprawy tę określoną kwotę? Czy adwokatowi sąd nalicza jeszcze jakąś dodatkową zapłatę przy wygranej sprawie, lub w ogóle, bez tego czy jest wygrana czy nie?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Koszty zastępstwa adwokackiego

8.6.2006

Koszty zastępstwa procesowego przez adwokata są ustalane indywidualnie w umowie łączącej adwokata z klientem. Zależą od rodzaju i stopnia zawiłości sprawy, wymaganego nakładu pracy adwokata etc. Obowiązujące przepisy określają stawki minimalne - ustala je rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. 2002 nr 163 poz. 1348).

Koszty zastępstwa procesowego ponosi strona, ale strona przegrywająca proces jest zobowiązana zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony. Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się także wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w powołanym rozporządzeniu. Rozporządzenie stanowi, że zasądzona opłata za czynności adwokata nie może być wyższa niż sześciokrotna stawka minimalna ani przekraczać wartości przedmiotu sprawy.  Może się zatem zdarzyć, że część wynagrodzenie (nadwyżka ponad granice określone w rozporządzeniu) nie zostanie zwrócona stronie.

Adwokat nie otrzymuje od sądu żadnej dodatkowej zapłaty, ani za wygraną sprawę, ani tym bardziej za samo uczestnictwo w procesie. Jedynie w przypadku zastępstwa z urzędu adwokat otrzymuje wynagrodzenie od Skarbu Państwa.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ