e-prawnik.pl Porady prawne

Kwalifikacje pielęgniarki do udzielania podstawowej opieki zdrowotnej

Pytanie:

Jakie kwalifikacje powinna mieć pielęgniarka udzielając podstawowej opieki zdrowotnej?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Kwalifikacje pielęgniarki do udzielania podstawowej opieki zdrowotnej

21.1.2012

Pielęgniarka chcąca udzielać świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej winna spełniać wymagania określone w art. 5 pkt 25 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych stanowiącym, że: pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej może być pielęgniarka, która ukończyła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących, środowiska nauczania wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, opieki długoterminowej, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, opieki długoterminowej, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa oraz co najmniej trzyletni staż pracy w podstawowej opiece zdrowotnej, będącą świadczeniodawcą, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo która jest zatrudniona lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Re: Kwalifikacje pielęgniarki do udzielania podstawowej opieki zdrowotnej

Karolina

24.1.2018 15:11:20

Re: Kwalifikacje pielęgniarki do udzielania podstawowej opieki zdrowotnej

Czy jeśli ukończę licencjat pielęgniarstwa to nie mam szans chociażby na staż w przychodni rodzinnej?

Re: Kwalifikacje pielęgniarki do udzielania podstawowej opieki zdrowotnej

Danuta kowalska

18.2.2017 11:40:20

Re: Kwalifikacje pielęgniarki do udzielania podstawowej opieki zdrowotnej

czy ukonczone studia nmagisterskie Zdrowie publiczne specjalnosc -promocja zdrowia sa rownoznaczne ze specjalizacją w tym zakresie?

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ