e-prawnik.pl Porady prawne

Lista chorób związanych ze służbą wojskową

Pytanie:

Proszę o podanie listy chorób związanych z odszkodowaniem i rentą za powstałe choroby związane ze służbą wojskową.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Lista chorób związanych ze służbą wojskową

20.1.2006

Na podstawie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, zostało wydane rozporządzenie zawierające wykaz chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej oraz wykaz chorób będących istotnym pogorszeniem stanów chorobowych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej. Pierwszy wykaz zawiera następujące jednostki chorobowe:

 1. Zatrucia ostre i przewlekłe substancjami chemicznymi oraz następstwa tych zatruć 

 2. Pylica płuc 

 3. Przewlekłe choroby układu oddechowego powstałe w następstwie działania substancji: toksycznych, drażniących, uczulających (alergenów) lub czynników mechanicznych (nasilone wydechy)  

 4. Choroby spowodowane działaniem promieni jonizujących i ciał promieniotwórczych (również nowotwory, choroby narządu wzroku i skóry spowodowane działaniem tych czynników)  

 5. Trwałe uszkodzenie zdrowia w wyniku oddziaływania pola elektromagnetycznego wielkiej częstotliwości w zakresie mikrofal i dłuższych fal radiowych 

 6. Odmrożenia lub trwałe skutki odmrożeń 

 7. Zmiany w układzie nerwowym, naczyniowym i ruchowym wywołane działaniem drgań mechanicznych (zespół wibracyjny)  

 8. Przewlekłe choroby układu ruchu powstałe w warunkach służby (pracy) związanej z wymuszoną postawą ciała, nadmiernym przeciążeniem i mikrourazami: złamania powolne, zapalenie pochewek ścięgnistych i kaletek maziowych, uszkodzenia i zwyrodnienia łękotek, zmiany zapalne mięśni i przyczepów ścięgnistych, martwica kości nadgarstka i uszkodzenia krążka międzyokręgowego, przeciążeniowe zmiany zwyrodnieniowe 

 9. Choroby narządu wzroku wywołane zawodowymi czynnikami fizycznymi lub chemicznymi.  Zmiany wywołane działaniem promieniowania jonizującego należy kwalifikować wg pkt. 4 

 10. Uszkodzenie narządu słuchu związane z narażeniem na działanie nadmiernego hałasu (w tym ostre urazy akustyczne)  

 11. Przewlekłe choroby krtani (niedowłady strun głosowych, guzki śpiewacze)

 12. Przewlekłe choroby skóry i błon śluzowych spowodowane warunkami pracy.  Zmiany o charakterze złośliwym należy kwalifikować wg pkt. 13, zmiany wywołane działaniem promieniowania jonizującego wg pkt. 4, a choroby zakaźne i inwazyjne (pasożytnicze) wg pkt. 15 

 13. Nowotwory złośliwe powstałe w następstwie styczności z czynnikami rakotwórczymi:  nowotwory skóry, nowotwory dróg moczowych, nowotwory układu oddechowego.  Nowotwory powstałe w następstwie działania promieniowania jonizującego należy kwalifikować wg pkt. 4.  

 14. Choroby wywołane pracą w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu atmosferycznym oraz w warunkach działania przyspieszeń 

 15. Choroby zakaźne i inwazyjne (choroby pasożytnicze, odzwierzęce oraz tropikalne u osób przebywających w krajach egzotycznych i inne, jak np. promienica, drożdżyca, aspergilloza), w przypadkach gdy źródło choroby znajdowało się w środowisku służby 

 16. Żylaki podudzi z trudno gojącymi się owrzodzeniami 

 17. Ostry zespół przegrzania i jego następstwa 

 18. Psychozy reaktywne oporne na leczenie, powstałe w szczególnych warunkach służby wojskowej . 

Wykaz takich samych chorób zawiera rozporządzenie wydane na podstawie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową.  

Drugi wykaz (związany już tylko z rentą) zawiera następujące jednostki chorobowe:

 1. Gruźlica 

 2. Choroba reumatyczna (ostry gościec stawowy), gościec przewlekły postępujący, zapalenie zesztywniające stawów kręgosłupa, choroba zwyrodnieniowa oraz pogośćcowe zmiany narządowe 

 3. Przewlekłe schorzenia układu oddechowego i zatok przynosowych oraz trwałe następstwa tych schorzeń 

 4. Przewlekłe stany zapalne nerwów 

 5. Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy oraz przewlekłe powtarzające się nieżyty jelit lub żołądka upośledzające stan odżywiania 

 6. Przewlekłe zapalenie nerek 

 7. Choroba wieńcowa 

 8. Zapalenie mięśnia sercowego w przebiegu chorób infekcyjnych (o etiologii wirusowej, bakteryjnej lub pasożytniczej) oraz wsierdzia i osierdzia w przebiegu tych chorób 

 9. Nadciśnienie tętnicze niepoddąjące się leczeniu w warunkach służby wojskowej i powikłania w jego przebiegu (wylewy do mózgu, wylewy podpajęczynówkowe)  

 10. Encefalopatie różnego pochodzenia (po urazach czaszki, zatruciach, po neuroinfekcjach) powstałe po wstąpieniu do służby wojskowej, przebiegające pod postacią zaburzeń o obrazie nerwicy, zespołu nerwicowego lub charakteropatii 

 11. Zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń - choroba Burgera 

 12. Przewlekłe nerwice wywołane warunkami służby wojskowej 

 13. Choroby, do których powstania przyczynił się w sposób zasadniczy pobyt w niewoli, obozie koncentracyjnym lub innym miejscu odosobnienia przez nieprzyjaciela.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Lista chorób związanych ze służbą wojskową

Max

18.11.2009 23:12:36

Re: Lista chorób związanych ze służbą wojskową

Jak powiązać trwałe uszkodzenie kręgosłupa trzy stopniowa dyskopatia z podwójnym uciskiem na nerw z wykonywaniem innych obowiązków w wojsku czyli głownie dźwiganie i noszenie wyposażenia, wynikające z braku ludzi i wojska?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ