Majątek spółki jawnej

Pytanie:

Czy nieruchomość zakupiona w 2001 r. przez wspólników spółki jawnej, która istnieje od 2002 r., może być własnością spółki i czy trzeba ją ująć w KRS? Rozumiem, że wniesienie majątku do spółki z o.o. może być w formie aportu, a jak wygląda sprawa w przypadku spółki jawnej, gdzie są osoby fizyczne? Dodam, że zakupiona nieruchomość będzie przeznaczona wkrótce na działalność gospodarczą, która była prowadzona do tej pory w wynajętym lokalu.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W obecnym stanie prawnym nie ma już wątpliwości, że podmiotem nabytych praw i zaciągniętych zobowiązań jest spółka osobowa, a nie wspólnicy. Wynika to wprost ze słów użytych w art. 8 ksh, że spółka osobowa (a taką jest spółka jawna) może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Po pierwsze nieruchomość może być wkładem wniesionym do majątku spółki. Po drugie z treści pytania wnioskujemy, iż przedmiotowa nieruchomość stanowi współwłasność obu wspólników. Należy zatem określić ułamkowy udział wkładu w tej nieruchomości poszczególnych wspólników. Reasumując nieruchomość sama przez to, że została nabyta przez wspólników spółki nie staje się majątkiem spółki. Spółka może tę nieruchomość nabyć, jak również sami wspólnicy mogą taką nieruchomość przekazać spółce. Należy taką nieruchomość ująć w KRS, bowiem spółka jawna jest przedsiębiorcą a nieruchomość będzie stanowiła część jego majątku.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY