Miejsce wykonywania działalności gospodarczej

Pytanie:

Mój mąż prowadzi swoją działalność gospodarczą. Jest to firma zarejestrowana jako firma usługowo - handlowa. Firma świadczy usługi sprzątania biur oraz dostarcza środki higieniczne na terenie całej Polski. Obecnie mąż wynajął pomieszczenie sklepowe, gdzie sprzedaje takie środki higieniczne. Oczywiście opłaca wszystkie podatki zgodnie z prawem. Chciałabym wiedzieć, czy w przypadku prowadzenia takiego sklepu, pod innym adresem niż zarejestrowana jest siedziba firmy - jest zgodne z przepisami? Czy należy dopełnić jeszcze jakichś formalności? Mąż wynajmuje pomieszczenie sklepowe na podstawie umowy najmu.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zasadą jest, że przedsiębiorca będący osobą fizyczną może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Ewidencję działalności gospodarczej prowadzi gmina właściwa dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Jak już z tego wynika nie chodzi tutaj o miejsce zameldowania, lecz o miejsce zamieszkania. Miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której przebywa przedsiębiorca z zamiarem stałego pobytu - obecne miejsce - bez względu na fakt zameldowania. Zgłoszenie powinno zawierać oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeżeli stale wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania - również wskazanie tego miejsca i adresu zakładu głównego, oddziału lub innego miejsca. Zatem miejsce i adres może pozostać niezmienione jeżeli działalność jest wykonywana stale poza miejscem zamieszkania. Należy jedynie podać do ewidencji miejsce wykonywania działalności.

Działalność może być natomiast wykonywana w innej miejscowości - co należy zgłosić do ewidencji. Przedsiębiorca musi jedynie posiadać siedzibę i adres zamieszkania. Nie są ważne stosunki własnościowe (czy jest właścicielem czy najemcą) oraz fakt zameldowania. Ustawodawca nakłada jedynie obowiązek, aby przedsiębiorca zgłaszał organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy i wykonywanej przez niego działalności gospodarczej w terminie 14 dni. Zmiana miejsca zamieszkania przedsiębiorcy podlega wpisowi przez organ ewidencyjny, który był właściwy przed zmianą. Po dokonaniu zmiany wpisu organ ewidencyjny dotychczas właściwy przesyła zaświadczenie o wpisie do organu właściwego ze względu na nowe miejsce zamieszkania przedsiębiorcy. Właściwy organ ewidencyjny dokona z urzędu wpisu przedsiębiorcy do prowadzonej ewidencji działalności gospodarczej.

Nie trzeba w tym zakresie zmieniać miejsca i adresu przedsiębiorcy. Należy podać jednak miejsce wykonywania umowy. Przedsiębiorca może mieć jeden adres. W tym zakresie nic się nie zmienia, gdyż nie dochodzi do zmiany adresu, lecz poszerzenia działalności. Wskazać zatem należy tylko miejsce jej wykonywania.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: