e-prawnik.pl Porady prawne

Minimalna powierzchnia mieszkaniowa

Pytanie:

Jaka powierzchnia mieszkalna jest uważana za minimalną? Czy jako powierzchnię mieszkalną uważa się całą powierzchnię mieszkania (przedpokój, kuchnia...)?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Minimalna powierzchnia mieszkaniowa

8.3.2002

Z pojęciem powierzchni minimalnej można spotkać się w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianach w Kodeksie cywilnym. Przepisy wspomnianej ustawy operują w jednym przypadku terminem powierzchnia minimalna i odnosi się ona do powierzchni lokalu socjalnego, która na jednego członka rodziny nie powinna wynosić mniej niż 5 m2. Przez powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego rozumie się powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, holi, korytarzy, łazienek i innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebo lokatorów. Nie wlicza się do powierzchni użytkowej powierzchni balkonów, tarasów, loggii, suszarni, piwnic, szaf i schowków w ścianach, strychów.


Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Minimalna powierzchnia mieszkaniowa

paweł czerwiński

13.4.2011 19:2:16

Re: Minimalna powierzchnia mieszkaniowa

Jaka powierzchnia mieszkaniowa przypada na jedną osobę, będąc w delegacji? Mieszkamy teraz w 3 osoby na powierzchni 65m2, a firma chce zakwaterować jeszcze 5 osób. Czy może to zrobić?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ