Moment rozpoczęcia działalności gospodarczej

Pytanie:

"Przyszły przedsiębiorca składa dnia 15.10.2010 r. wniosek do Urzędu Miasta EDG-1 z zamiarem rozpoczęcia działalności gospodarczej dniem 1.11.2010 r. W tym samym dniu otrzymał z UM wpis do ewidencji działalności gospodarczej, a z GUS nr regon. W celu zabezpieczenia swoich przyszłych przychodów zawiera umowę o świadczenie usług, (sporządzoną na podstawie powyższych dokumentów), z przyszłym zleceniodawcą dnia 29.10.2010 r., która obowiązywać będzie od 1.11.2010 r. Czy zawarcie umowy dnia 29.10. 2010 r. czyli przed faktycznym rozpoczęciem działalności gospodarczej, ale z datą obowiązywania, która jest jednocześnie pierwszym dniem prowadzenia działalności gospodarczej jest zgodne z prawem? "

Odpowiedź prawnika: Moment rozpoczęcia działalności gospodarczej

Najważniejszym obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców, zaś przedsiebiorcy będącego osobą fizyczną - uzyskanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 14 par. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przesiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Należy także zwórcić uwagę na par. 3 ww. artykułu, w którym jest mowa o tym, że przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej, niż dzień złożenia wniosku. Zatem w opisanej sytuacji, jeśli przedsiębiorca nie określił późniejszego dnia podjęcia działalności gospodarczej, zawarcie umowy w dniu 29.10.2010 r., czyli przed faktycznym rozpoczęciem działalności gospodarczej, ale z datą obowiązywania, która jest jednocześnie pierwszym dniem prowadzenia działaności gospodarczej, jest zgodne z prawem, gdyż przedsiębiorca będący osoba fizyczną może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Takiej działalności nie mógłby podjąć w tym dniu w przypadku, gdy ustawy uzależniają podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej od obowiązku uzyskania przez przedsiębiorcę koncesji albo zezwolenia.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika