e-prawnik.pl Porady prawne

Nabycie działki siedliskowej a ulga podatkowa

Pytanie:

20 grudnia 2002 r. sprzedałem mieszkanie przed upływem 5 lat od dnia zakupu, złożyłem w ciągu 14 dni oświadczenie o przeznaczeniu środków na cele mieszkaniowe (zgodnie z art. 21 ust 1 pkt 32 lit. a i e ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych). W ciągu tych dwóch lat (w lipcu 2003 r.) zakupiłem działkę rolną pod budowę siedliska w akcie notarialnym jest informacja, że grunt ma charakter rolny, posiadam warunki zabudowy (w których jest stwierdzenie, że na gruncie może być wybudowane siedlisko) oraz ważne pozwolenie na budowę, która zresztą została rozpoczęta (pierwsze faktury są z listopada 2004 roku). Czy urząd skarbowy ma prawo (a jeśli tak na jakiej podstawie) nie zaliczenia mi zakupu działki jako wydatku środków uzyskanych ze sprzedaży mieszkania?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Nabycie działki siedliskowej a ulga podatkowa

26.4.2005

Zgodnie z wypracowanym przez orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku z dnia 19 listopada 1999 r. I SA/Gd 754/99 oraz Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodek Zamiejscowy w Bydgoszczy z dnia 6 listopada 2003 r. SA/Bd 2265/2003) i utrwalonym już poglądem, przepisy dotyczące wszelkiego rodzaju ulg i zwolnień podatkowych jako odstępstwo od zasady powszechności opodatkowania powinny być interpretowane ściśle, z wyłączeniem wykładni rozszerzającej.

Skoro zatem wydatki na cele mieszkaniowe, które powodują zwolnienie z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości, zostały wyliczone w sposób wyczerpujący, to co do zasady brak jest podstaw, aby do tego katalogu zaliczać jeszcze inne i to na podstawie wykładni celowościowej.

Zakup gospodarstwa rolnego wraz z zabudowaną działką siedliskową, mogący w pewnych okolicznościach zaspokajać potrzeby mieszkaniowe nabywcy, nie może zatem - z uwagi na brak wyraźnego zapisu ustawowego (art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) - skutkować zwolnieniem z opodatkowania kwot wydatkowanych na ten cel, a uzyskanych uprzednio ze sprzedaży nieruchomości. Przyjęcie przeciwnego poglądu byłoby w istocie rzeczy rozszerzeniem przewidzianego w art. 28 ust. 2 ustawy pdf zwolnienia podatkowego tylko i wyłącznie na podstawie celowościowej wykładni przepisu art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a tej ustawy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ