Nabycie działki siedliskowej a ulga podatkowa

Pytanie:

20 grudnia 2002 r. sprzedałem mieszkanie przed upływem 5 lat od dnia zakupu, złożyłem w ciągu 14 dni oświadczenie o przeznaczeniu środków na cele mieszkaniowe (zgodnie z art. 21 ust 1 pkt 32 lit. a i e ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych). W ciągu tych dwóch lat (w lipcu 2003 r.) zakupiłem działkę rolną pod budowę siedliska w akcie notarialnym jest informacja, że grunt ma charakter rolny, posiadam warunki zabudowy (w których jest stwierdzenie, że na gruncie może być wybudowane siedlisko) oraz ważne pozwolenie na budowę, która zresztą została rozpoczęta (pierwsze faktury są z listopada 2004 roku). Czy urząd skarbowy ma prawo (a jeśli tak na jakiej podstawie) nie zaliczenia mi zakupu działki jako wydatku środków uzyskanych ze sprzedaży mieszkania?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z wypracowanym przez orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku z dnia 19 listopada 1999 r. I SA/Gd 754/99 oraz Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodek Zamiejscowy w Bydgoszczy z dnia 6 listopada 2003 r. SA/Bd 2265/2003) i utrwalonym już poglądem, przepisy dotyczące wszelkiego rodzaju ulg i zwolnień podatkowych jako odstępstwo od zasady powszechności opodatkowania powinny być interpretowane ściśle, z wyłączeniem wykładni rozszerzającej.

Skoro zatem wydatki na cele mieszkaniowe, które powodują zwolnienie z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości, zostały wyliczone w sposób wyczerpujący, to co do zasady brak jest podstaw, aby do tego katalogu zaliczać jeszcze inne i to na podstawie wykładni celowościowej.

Zakup gospodarstwa rolnego wraz z zabudowaną działką siedliskową, mogący w pewnych okolicznościach zaspokajać potrzeby mieszkaniowe nabywcy, nie może zatem - z uwagi na brak wyraźnego zapisu ustawowego (art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) - skutkować zwolnieniem z opodatkowania kwot wydatkowanych na ten cel, a uzyskanych uprzednio ze sprzedaży nieruchomości. Przyjęcie przeciwnego poglądu byłoby w istocie rzeczy rozszerzeniem przewidzianego w art. 28 ust. 2 ustawy pdf zwolnienia podatkowego tylko i wyłącznie na podstawie celowościowej wykładni przepisu art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a tej ustawy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 12.7.2012

  Ulga na wychowanie dziecka

  Jedną z cieszących się największym powodzeniem ulg podatkowych jest ulga przysługująca z tytułu wychowywania dziecka. Polega na odliczeniu określonej kwoty pomnożonej przez ilość dzieci. Odliczenie (...)

 • 25.5.2012

  Podatek od spadku – kto płaci a kto jest zwolniony?

  Konsekwencją nabycia spadku nie zawsze będzie obowiązek zapłaty podatku - stanie się tak w przypadku osób zaliczonych do tzw. zerowej grupy podatkowej.

 • 4.3.2017

  Mniej formalności przy budowie

  1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Ustawa wprowadziła ułatwienia i uproszczenia (...)

 • 13.2.2018

  Moment nabycia nieruchomości a PIT

  Jeżeli zbycie nieruchomości nastąpiło po śmierci jednego z małżonków, a nieruchomość nabyta została do majątku objętego wspólnością majątkową, to pięcioletni termin określony (...)

 • 22.10.2018

  Do jakiego majątku wchodzi rzecz nabyta przez małżonka?

  Rzecz nabyta w trakcie trwania małżeństwa, w którym obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, w części ze środków pochodzących z majątku osobistego jednego z małżonków, (...)