Nabycie mieszkania w spółdzielni na licytacji

Pytanie:

"Chcę nabyć na licytacji komorniczej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Dłużnik - właściciel mieszkania nie spłacił kredytu z banku (był on zabezpieczony wpisem na hipotece tego mieszkania). Dodatkowo przez dwa lata nie był płacony czynsz za to mieszkanie, w związku z czym spółdzielnia rości sobie prawa do tego mieszkania. Czy to spółdzielcze własnościowe prawo nabyte na licytacji komorniczej będzie wolne od wszelkich obciążeń (art. 1000 KPC), czy też spółdzielnia będzie miała możliwość obciążenia nabywcy tym zaległym czynszem? Jeżeli tak, to na jakiej podstawie?"

Odpowiedź prawnika: Nabycie mieszkania w spółdzielni na licytacji

Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego, z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności wygasają wszelkie prawa i skutki ujawnienia praw i roszczeń osobistych ciążące na nieruchomości. Przez określenie „wszelkie prawa” rozumieć należy prawa ciążące na nieruchomości, czyli prawa rzeczowe ograniczone. Nabywca odpowiada rzeczowo, czyli z nieruchomości, bez potrącania wartości tych praw z ceny nabycia, dlatego na nabywcę nie przechodzą zobowiązania osobiste dłużnika. Jak stanowi art. 999 par.2 kodeksu postępowania cywilnego, na nabywcę przechodzi obowiązek zapłaty danin publicznych z nieruchomości od dnia prawomocności postanowienia o przysądzeniu własności. Zaległość czynszowa nie jest ograniczonym prawem rzeczowym, tylko długiem poprzedniego właściciela mieszkania. W związku z powyższym spółdzielnia nie ma możliwości obciążenia Pana tą należnością.

 


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika