Nabycie nieruchomości hipotecznej

Pytanie:

Jesteśmy firmą udzielającą pożyczek. Jednym z zabezpieczeń tych umów jest ustanowienie hipoteki na nieruchomości kontrahenta oraz nieodwołalne pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości w przypadku, gdy klient nie spłaca pożyczki. Czy wówczas, gdy to my będziemy nabywcą takiej nieruchomości, wygaśnie nasza hipoteka ustanowiona na tej nieruchomości? Co się stanie w przypadku, kiedy dłużnik wniesie do sądu pozew o unieważnienie aktu notarialnego i sąd przyzna mu rację? Czy wówczas sąd będzie miał obowiązek ponownie wpisać na nieruchomości hipotekę na naszą rzecz?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym. Art. 247 kodeksu cywilnego stanowi, iż ograniczone prawo rzeczowe wygasa, jeżeli przejdzie na właściciela rzeczy obciążonej albo jeżeli ten, komu prawo takie przysługuje, nabędzie własność rzeczy obciążonej. Biorąc pod uwagę treść powołanego tutaj przepisu, hipoteka ustanowiona na Państwa rzecz wygaśnie, jeżeli nieruchomość nią obciążona stanie się Państwa własnością. W wypadku, gdyby dłużnik zakwestionował następnie ważność umowy sprzedaży nieruchomości, wnosząc do sądu stosowne powództwo o stwierdzenie nieważności aktu notarialnego, sąd zaś uwzględniłby powództwo, skutek w postaci nieważności umowy oznaczałby, że czynność prawna nie wywołała i nie może wywołać żadnych skutków prawnych objętych wolą stron. Nieważność powstanie tu z mocy prawa i datuje się od samego początku, czyli od chwili dokonania czynności prawnej (zawarcia umowy). Skutki pozytywnego dla dłużnika wyroku dotkną również sfery ograniczonych praw rzeczowych ustanowionych na przedmiocie umowy - nieruchomości i oznaczać będą, iż istnieć będzie hipoteka wpisana na Państwa rzecz. Podstawą ponownego wpisu hipoteki (o ile poprzednio została ona na wniosek wykreślona) będzie wyrok sądu cywilnego, o którym wyżej mowa.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Co to jest hipoteka i jak ją ustanowić?

  Hipoteka jest tzw. rzeczowym środkiem zabezpieczenia wierzytelności. Należy do grupy ograniczonych praw rzeczowych. Ustanawia się ją dla zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomościach oraz na (...)

 • Udzielenie kredytu przez bank hipoteczny

  Przed udzieleniem kredytu bank hipoteczny musi ocenić ryzyko związane z udzieleniem kredytu. Czyni to na podstawie ekspertyzy określającej bankowo-hipoteczną wartość nieruchomości. Bankowo-hipoteczna (...)

 • Moment nabycia nieruchomości a PIT

  Jeżeli zbycie nieruchomości nastąpiło po śmierci jednego z małżonków, a nieruchomość nabyta została do majątku objętego wspólnością majątkową, to pięcioletni termin określony (...)

 • Zmiany w górnictwie

  Nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego wprowadza zmiany niezbędne do uporządkowania majątku przedsiębiorstw górniczych. Spod reżimu ustawy o kształtowaniu ustroju (...)

 • Zasiedzenie - Kiedy można stać się właścicielem przez zasiedzenie?

  Zasiedzenie to jedna z form nabycia własności rzeczy poprzez jej długotrwałe, faktyczne posiadanie. W drodze zasiedzenia można nabyć własność każdej nieruchomości (gruntowej, budynkowej i lokalowej) (...)

NA SKÓTY