Nagroda z loterii, a majątek wspólny małżonków

Pytanie:

"W loterii /lub innej grze/ wygrał jeden z małżonków. Czy stanowi ta wygrana majątek wspólny , czy ma znaczenie wysokość wygranej? "

Odpowiedź prawnika: Nagroda z loterii, a majątek wspólny małżonków

Kodeks rodzinny i opiekuńczy stoi na stanowisku, że co do zasady wszystkie przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności majątkowej nabyte przez oboje małżonków lub też przez jednego z nich wchodzą do majątku wspólnego małżonków.

Do majątku wspólnego nie wchodzą przedmioty majątkowe wymienione w sposób wyczerpujący w art. 33 kro. I tak do majątku osobistego wchodzą przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków. Sąd Najwyższy stwierdził, że pod pojęciem nagród za osobiste osiągnięcia należy rozumieć nagrody za pracę twórczą, a więc nagrody naukowe, artystyczne, literackie, techniczne, nagrody uzyskane na konkursach np. śpiewaczych czy recytatorskich (postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 24 marca 1975 r., III CRN 3/75). Nagroda pochodząca z loterii nie jest „związana ze szczególnym wysiłkiem twórczym lub uzdolnieniem” (cytat z uzasadnienia powołanego wcześniej orzeczenia), a tym samym nie można uznać, że wchodzi do majątku osobistego jednego z małżonków. Nagroda taka wchodzi zatem do majątku wspólnego małżonków, bez względu na wysokość wygranej.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika