e-prawnik.pl Porady prawne

Nagrywanie przebiegu wydarzeń

Pytanie:

Zdarza się, że po zakończeniu rozmów , albo innych zdarzeń, np. interwencji policji każda ze stron twierdzi że mówiła coś innego. Ponadto czasami padają ustne zniewagi czy obraźliwe sformułowania. 1.Czy zabronione jest nagrywanie dźwięku lub obrazu w czasie ich trwania za pomocą ogólnie dostępnych urządzeń celem wykorzystania w charakterze materiału dowodowego do celów procesowych? 2. Czy są i jakie przepisy prawne, które regulują to zagadnienie?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Nagrywanie przebiegu wydarzeń

18.9.2009

Jak rozumiemy pytanie dotyczy kwestii wykorzystywania prywatnych nagrań dźwiękowych w celu ich późniejszego użycia w postępowaniu przed sądem karnym.

Samo nagrywanie rozmów jest karalne na podstawie art. 267 § 2 kk. Warunkiem zastosowania tego przepisu jest nagrywanie informacji, do których nagrywający nie jest uprawniony. Stad płynie wniosek, iż nagrywanie rozmów, których samemu się jest uczestnikiem nie jest penalizowane.

Inną kwestia jest wykorzystanie takich nagrań w postępowaniu karnym.

Na podstawie art. 393 § 3 kpk:  Mogą być odczytywane na rozprawie wszelkie dokumenty prywatne, powstałe poza postępowaniem karnym i nie dla jego celów, w szczególności oświadczenia, publikacje, listy oraz notatki.

Kodeks postępowania karnego nie zawiera definicji dokumentu. Zatem zasadne jest posłużenie się definicją dokumentu zawartą w art. 115 § 14 kk: Dokumentem jest każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne.

Tak więc dokumentem prywatnym będzie również zapis foniczny rozmowy w postaci magnetycznej lub cyfrowej. Natomiast odtworzenie takiego zapisu przed sąd będzie dopuszczalne jeżeli zostało sporządzone nie dla celów postępowania karnego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ