Nagrywanie przebiegu wydarzeń

Pytanie:

Zdarza się, że po zakończeniu rozmów , albo innych zdarzeń, np. interwencji policji każda ze stron twierdzi że mówiła coś innego. Ponadto czasami padają ustne zniewagi czy obraźliwe sformułowania. 1.Czy zabronione jest nagrywanie dźwięku lub obrazu w czasie ich trwania za pomocą ogólnie dostępnych urządzeń celem wykorzystania w charakterze materiału dowodowego do celów procesowych? 2. Czy są i jakie przepisy prawne, które regulują to zagadnienie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jak rozumiemy pytanie dotyczy kwestii wykorzystywania prywatnych nagrań dźwiękowych w celu ich późniejszego użycia w postępowaniu przed sądem karnym.

Samo nagrywanie rozmów jest karalne na podstawie art. 267 § 2 kk. Warunkiem zastosowania tego przepisu jest nagrywanie informacji, do których nagrywający nie jest uprawniony. Stad płynie wniosek, iż nagrywanie rozmów, których samemu się jest uczestnikiem nie jest penalizowane.

Inną kwestia jest wykorzystanie takich nagrań w postępowaniu karnym.

Na podstawie art. 393 § 3 kpk:  Mogą być odczytywane na rozprawie wszelkie dokumenty prywatne, powstałe poza postępowaniem karnym i nie dla jego celów, w szczególności oświadczenia, publikacje, listy oraz notatki.

Kodeks postępowania karnego nie zawiera definicji dokumentu. Zatem zasadne jest posłużenie się definicją dokumentu zawartą w art. 115 § 14 kk: Dokumentem jest każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne.

Tak więc dokumentem prywatnym będzie również zapis foniczny rozmowy w postaci magnetycznej lub cyfrowej. Natomiast odtworzenie takiego zapisu przed sąd będzie dopuszczalne jeżeli zostało sporządzone nie dla celów postępowania karnego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 20.8.2018

  Policjanci będą chodzić z kamerkami

  Ponad 2 tysiące kamer osobistych, zakupionych dzięki środkom z Programu Modernizacji Służb Mundurowych, trafi do funkcjonariuszy Policji w całym kraju. Powodzeniem zakończył się program pilotażowy (...)

 • 10.2.2012

  Podróże w kosztach firmy

  W niniejszym artykule przedstawimy sposób ujęcia wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby firmy oraz podróży (...)

 • 29.1.2015

  Utrwalanie procesu leczenia pacjenta na nośnikach elektronicznych jako dowód w sprawach o błąd medyczny

  W ostatnich latach coraz powszechniejszą stała się sytuacja, kiedy pacjent stara się utrwalać przebieg procesu swojego leczenia, najczęściej wykorzystując do tego celu możliwości, jakie daje (...)

 • 20.3.2017

  Prezydent podpisał nowelizację Prawa o zgromadzeniach

  Przewiduje ona możliwość zwrócenia się z wnioskiem do wojewody o zgodę na cykliczne organizowanie zgromadzeń. Zgromadzeniami cyklicznymi w myśl nowelizacji będą te organizowane przez tego (...)

 • 16.11.2017

  Będą kary za cofanie liczników samochodowych

  Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało zmiany w prawie, które mają ukrócić oszukańczy proceder „przekręcania” liczników w używanych samochodach. Np. za każde (...)