e-prawnik.pl Porady prawne

najem lokalu

Pytanie:

Najemcą lokalu komunalnego jest matka, która z powodu ciężkiej choroby wystąpiła do gminy z wnioskiem o przepisanie na córkę umowy najmu lokalu. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali - zawarcie najmu lokalu może nastąpić w przypadku, gdy dotychczasowy najemca opuścił lokal lub ma zabezpieczone potrzeby mieszkaniowe we własnym zakresie. Czy w w/w przypadku Gmina może ze względu na postępującą chorobę wyrazić zgodę na zawarcie umowy najmu z córką?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: najem lokalu

16.3.2011

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, rada gminy uchwala m.in. zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Jeżeli nie zostaną spełnione przesłanki zmiany głównego najemcy określone w uchwale rady gminy, naszym zdaniem gmina nie może wyrazić zgody na na zawarcie umowy z córką. Byłoby to sprzeczne z uchwałą, która jest aktem prawa miejscowego, powszechnie obowiązującym na obszarze działania rady gminy.

Wskazujemy dodatkowo, że istnieje możliwość wstąpienia w stosunek najmu zgodnie z art. 691. § 1 k.c. w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.  

§ 2 przewiduje, że osoby wymienione w § 1 wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: najem lokalupo zmarłej mamie

jerzy

2.6.2017 12:18:7

Re: najem lokalupo zmarłej mamie

Zmarła moja Mama kilka dni temu , zamieszkiwałem z mama od kilkudziesięciu lat ,Mama moja była głównym najemcą mieszkania komunalnego . Jak napisać podanie o zameldowanie jako główny najemca po mamie . Dziękuję .


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ