Nauczyciel kontraktowy na umowę na czas określony

Pytanie:

"Czy dyrektor szkoły, który kończy swoją kadencję 15 kwietnia 2006 może zmienić umowę o pracę zawartą z nauczycielem kontraktowym w dniu 01-09-2006 na czas określony, (jest to pierwsza umowa zawarta z nauczycielem w tej szkole) aneksem do umowy, na czas nieokreślony?"

Odpowiedź prawnika: Nauczyciel kontraktowy na umowę na czas określony

Zgodnie z art. 10 Karty Nauczyciela, z osobą posiadającą wymagane kwalifikacje, z zastrzeżeniem ust. 3, i rozpoczynającą pracę w szkole stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny w celu odbycia stażu wymaganego do uzyskania awansu na stopień nauczyciela kontraktowego, z zastrzeżeniem ust. 7 (określa on inne sytuacje, w których zawiera się umowę na czas określony). Z pytania wynika jednak, że nauczyciel, o którym mowa, uzyskał już taki awans. A stosunek pracy z nauczycielem kontraktowym nawiązuje się na podstawie umowy o pracę zawieranej co do zasady na czas nieokreślony. Na czas określony umowa z takim nauczycielem może być zawarta tylko, gdy jest to potrzebne z uwagi na taką, a nie inną organizację nauczania lub dla zastępstwa nieobecnego nauczyciela (także w trakcie roku szkolnego). Przypuszczalnie więc jedna z tych dwóch sytuacji była powodem zatrudnienia nauczyciela na umowę o pracę na czas oznaczony. Skoro nauczyciel uzyskał już wcześniej awans na nauczyciela kontraktowego, to dyrektor może, naszym zdaniem, zatrudnić nauczyciela na czas nieokreślony. Sam dyrektor do 15 kwietnia pozostaje na stanowisku, więc przysługują mu wynikające z niego kompetencje.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • ANNA 2011-09-17 15:07:59

    WITAM! MAM PYTANIE JESTEM NAUCZYCIELEM KONTRAKTOWYM OD ROKU 2008 PRZEPRACOWAŁAM 1,5 ROKU I NIE MAM UMOWY NA STAŁE? CZY TO JEST ZGODNE Z PRAWEM?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika