Nielegalne użytkowanie w granicach działki

Pytanie:

"Zakupiłem od gminy działkę budowlaną w granicach, której sąsiedzi wcześniej urządzili sobie ogródki działkowe zajmując część mojego terenu swoimi ogrodzeniami, altankami i uprawami. W sytuacji, kiedy ja chciałbym ogrodzić swój teren nie mogę tego zrobić przez ich ogrodzenia i altanki. Sąsiedzi w żaden sposób samodzielnie nie zamierzają opuścić terenu mojej posesji. W jaki sposób zgodnie z prawem pozbyć się konstrukcji działkowych sąsiadów z mojego terenu, czy mogę je np. samodzielnie zdemontować?"

Odpowiedź prawnika: Nielegalne użytkowanie w granicach działki

Zgodnie z art. 343 kc posiadacz może zastosować obronę konieczną, ażeby odeprzeć samowolne naruszenie posiadania. Chodzi tu o taką sytuację, gdy posiadacz odpiera naruszenie w chwili jego dokonywania (np. gdy sąsiedzi weszliby na działkę i zaczęli ustawiać ogrodzenie).

Posiadacz nieruchomości może też niezwłocznie po samowolnym naruszeniu posiadania przywrócić własnym działaniem stan poprzedni; nie wolno mu jednak stosować przy tym przemocy względem osób. Należy jednak dokonać tego niezwłocznie, wiec Pan niestety już nie może skorzystać z tego uprawnienia.

Niestety w tej sytuacji nie jest więc dopuszczalne samodzielne usunięcie ogrodzeń i altanek.

Zgodnie z art. 344 kc przeciwko temu, kto samowolnie naruszył posiadanie, jak również przeciwko temu, na czyją korzyść naruszenie nastąpiło, przysługuje posiadaczowi roszczenie o przywrócenie stanu poprzedniego i o zaniechanie naruszeń. Roszczenie to nie jest zależne od dobrej wiary posiadacza ani od zgodności posiadania ze stanem prawnym, chyba że prawomocne orzeczenie sądu lub innego powołanego do rozpoznawania spraw tego rodzaju organu państwowego stwierdziło, że stan posiadania powstały na skutek naruszenia jest zgodny z prawem.

Roszczenie to jednak wygasa, jeżeli nie będzie dochodzone w ciągu roku od chwili naruszenia.

Skoro jednak zakupił Pan nieruchomość w takiej sytuacji, to termin ten minął, a w związku z tym pozostaje wniesienie pozwu o ochronę własności, stosownie do art. 222 kc (roszczenie windykacyjne). Zgodnie z nim właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika