Nierówny podział majatku po rozwodzie

Pytanie:

Jakie warunki muszą być spełnione by dokonać nierównego podziału majątku wspólnego małżonków?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Dla nierównego podziału majątku konieczne jest łączne zaistnienie dwóch przesłanek:

1. istnienie ważnych powodów i oraz

2. przyczynienie się małżonków do powstania majątku wspólnego w różnym stopniu.

Ważne powody to okoliczności, które oceniane z punktu widzenia zasad współżycia społecznego przemawiają za nieprzyznawaniemjednemu z małżonków korzyści z tej części majątku wspólnego w takim zakresie, w jakim nie przyczynił się on do powstania tego majątku. Przy ocenie istnienia „ważnych powodów”, w rozumieniu art. 43 § 2 k.r.o., należy mieć na uwadze całokształt postępowania małżonków wczasie trwania wspólności majątkowej w zakresie wykonywania ciążących na nich obowiązków względem rodziny, którą przez swój związek założyli (post. SN z dnia 5 października 1974 r., III CRN 190/74, nie publ.) - tak M. Sychowicz w: Sychowicz Marek, Ciepła Helena, Kalus Stanisława, Czech Bronisław, Domińczyk Tadeusz, Piasecki Kazimierz (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2006 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie III) ss. 960.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: