Nierzetelne zbadanie zdolności kredytowej

Pytanie:

Małżeństwo kupuje na raty sprzęt AGD. Uzyskuje kredyt, bo osoba spisująca umowę ratalną wpisuje fałszywe dane o zarobkach, liczbie osób w rodzinie i nie wspomina o kredycie, który już wcześniej zaciągnął mąż. Oszust, wyrokiem sądu skazany zostaje na 1 rok więzienia. Co ma zrobić w tej sytuacji naciągnięte małżeństwo? Czy muszą dalej spłacać raty, na które ich nie stać? Czy mogą ubiegać się o zwrot poniesionych nakładów, a jeżeli tak to od kogo (bank czy oszust)? Czy mają założyć sprawę cywilną o odszkodowanie, czy w inny sposób mogą odzyskać pieniądze.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Popełnienie przestępstwa z art. 297 ustawy Kodeks karny (oszustwo kredytowe), jest uważane za przestępstwo popełnione na szkodę banku, dlatego to przede wszystkim bank może domagać się odszkodowania od osoby, która dopuściła się tego przestępstwa. Natomiast osoby, które uzyskały kredyt na skutek przestępczej działalności innej osoby, mogą domagać się odszkodowania, jeśli udowodnią wystąpienie szkody, winę sprawcy szkody i związek przyczynowy pomiędzy zaistniałą szkodą, a działaniem sprawcy. Zatem dochodzenie odszkodowania od banku lub od "oszusta" jest możliwe, jeśli osoby pokrzywdzone będą w stanie wykazać, że podmioty te swoim działaniem spowodowały uszczerbek majątkowy dla kredytobiorców. Rozstrzygnięcie zagadnienia ważności zawartej przez opisane w pytaniu małżeństwo umowy kredytowej zależy od odpowiedzi na pytanie, czy oświadczenie woli osoby zawierającej tą umowę było dotknięte wadą. Innymi słowy, możliwe będzie uchylenie się od skutków prawnych swojego oświadczenia woli (co prowadzi do unieważnienia umowy) wtedy, gdy oświadczenie woli było złożone pod wpływem np. błędu lub podstępu. W sytuacji opisanej w pytaniu, skutecznie mógłby uchylić się od skutków prawnych swojego oświadczenia woli bank, który działał pod wpływem błędu co do zdolności kredytowej kredytobiorców. Natomiast ocena możliwości uchylenia się od skutków prawnych swojego oświadczenia woli o zawarciu umowy przez klientów banku zależy od konkretnych okoliczności stanu faktycznego. W każdym razie umowa nie jest automatycznie nieważna z tego powodu, że nastąpiły nieprawidłowości w gromadzeniu dokumentów potrzebnych do jej zawarcia i na kredytobiorcach nadal ciąży obowiązek uiszczania rat kredytowych.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 9.11.2004

  Zdolność kredytowa

  Konieczność wykazania zdolności kredytowej przez kredytobiorców może być przez niektórych odbierana jako szykana. Należy jednak pamiętać, że bank – tak jak każdy podmiot posiadający (...)

 • 9.11.2004

  Umowa kredytu

  Dostępność kredytu bankowego jest jedną z podstaw dobrze rozwijającej się gospodarki rynkowej. Przedsiębiorcy potrzebują zastrzyku gotówkowego w celu sfinansowania swych przedsięwzięć, z których (...)

 • 23.7.2010

  Świadczenie rehabilitacyjne

  Zdarza się, że pracownik zapadnie na chorobę szczególnie długotrwałą i poważną, a okres trwania niezdolności do pracy takiego pracownika będzie dłuższy od okresu pobierania zasiłku (...)

 • 25.3.2017

  Umowy o kredyt hipoteczny kompleksowo uregulowane

  Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami wdraża unijną dyrektywę, określa m.in. zasady i tryb zawierania umów o kredyt hipoteczny, (...)