e-prawnik.pl Porady prawne

Numer księgi wieczystej, przeglądanie KW

Pytanie:

Księgi wieczyste zgodnie z zasadami prawnymi są jawne. Jednakże czy istnieje jakikolwiek sposób zapoznania się z księgą wieczystą danej nieruchomości, jeśli nie zna się numeru księgi wieczystej? Czy można odnaleźć księgę wieczystą danej nieruchomości znając tylko adres i właściciela?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Numer księgi wieczystej, przeglądanie KW

11.7.2014

Księgi wieczyste i akta ksiąg wieczystych przechowuje się w sądzie. Każdy może przeglądać księgi wieczyste w obecności pracownika sądu. Akta księgi wieczystej może przeglądać osoba mająca interes prawny oraz notariusz. Akta księgi wieczystej to dokumenty, na podstawie których prowadzi się księgę - np. akty notarialne, orzeczenia sądowe.

Odpisy ksiąg wieczystych według ostatniego stanu wpisów wydaje się na żądanie osób zainteresowanych lub na żądanie sądu, prokuratora, notariusza, organu administracji rządowej oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Przeglądanie ksiąg wieczystych prowadzonych w dotychczasowym systemie odbywa się w sekretariatach wydziałów ksiąg wieczystych w sądach rejonowych, które je prowadzą. Podstawą oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej są dane z katastru nieruchomości (ewidencji). Numer można zatem uzyskać w ewidencji gruntów. Księgi zakłada się dla nieruchomości oznaczonej numerem, a nie dla właściciela nieruchomości. Nie są zatem oznaczone imieniem i nazwiskiem właściciela. Po adresie i nazwisku można odnaleźć numer księgi wieczystej (w ewidencji, katastrze) niezbędny do złożenia wniosku o odpis. Główny Geodeta Kraju sporządza, na podstawie zestawień wojewódzkich, krajowe zestawienia zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

Księgi wieczyste można także przeglądać elektronicznie pod adresem https://ekw.ms.gov.pl

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ