e-prawnik.pl Porady prawne

Numery REGON dla wspólników spółek cywilnych

Pytanie:

Spółka cywilna jest zarejestrowana od 01.01.2000 roku i posiada jeden numer REGON. Od 31.03.2009 urząd statystyczny nadaje numer REGON spółce cywilnej i osobno wspólnikom. Czy wspólnicy spółek cywilnych zarejestrowanych przed 31.03.2009 muszą mieć osobno numery REGON dla spółki i dla wspólników?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Numery REGON dla wspólników spółek cywilnych

20.5.2009

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej: Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zwany dalej „rejestrem podmiotów", obejmuje:

1) osoby prawne, 

2) jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, 

3) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

Spółka cywilna nie jest ani osobą prawną, ani jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, jest umową cywilno-prawną, służącą wspólnikom do prowadzenia działalności gospodarczej.

W praktyce jednak jest ona traktowana jako podmiot gospodarki narodowej i podlega wpisowi do REGON-u. Potwierdzają to też pośrednio przepisy prawa, a mianowicie paragrafu 1 ust. 1a rozporządzenia rady ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej. Z przepisu tego wynika bowiem, iż wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej nie są zobowiązani do odrębnej rejestracji (uzyskania odrębnego numeru REGON, innego niż ma spółka cywilna). Obowiązkowi rejestracji (wystąpienia o numer REGON) podlega wyłącznie spółka cywilna.  

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ