Obowiązek podatkowy i ZUS studenta wolontariusza

Pytanie:

Czy student, który nie przekroczył 26 lat (studiujący nie w kierunku prowadzonej przez firmę działalności) może pracować w Spółce z o.o jako wolontariusz? Jeżeli tak, to na jakich zasadach, czy odprowadzamy składki ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Osoby wykonujące pracę w oparciu o wolontariat nie podlegają z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym ani nie odprowadzana jest od nich składka na ubezpieczenie społeczne. Z uwagi na nie osiąganie dochodu nie ma podstaw do płacenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wykonywanie pracy w ramach wolontariatu będzie możliwe na rzecz spółki z o.o., której statut przewiduje prowadzenie działalności pożytku publicznego (może być to oprócz działalności gospodarczej).

Nawet osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli są studentami, do ukończenia 26 lat. Jeśli jednak podstawą jest umowa zlecenia osoby takie podlegają opodatkowaniu i powinna być od ich wynagrodzenia pobierana zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: