Obowiązek zaspokojenia potrzeb rodziny

Pytanie:

Współmałżonek w postępowaniu rozwodowym chce złożyć wniosek o zaspokojenie potrzeb rodziny. Nie wiem, czym to się różni od obowiązku alimentacyjnego. Czy i jakie rodzi to dodatkowe dolegliwości? Czym się różnią alimenty od obowiązku zaspokojenia potrzeb rodziny?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zarówno obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny, jak i obowiązek alimentacyjny mają swe źródło w uregulowaniach kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W doktrynie prawa nie ma zgodności co do charakteru pierwszego z tych obowiązków; część przedstawicieli nauki prawa uważa, że ma on charakter alimentacyjny. Mówi o nim art. 27 kodeksu, który stanowi, iż oboje małżonkowie są obowiązani, każdy wg swoich sił i możliwości, do zaspokajania potrzeb założonej przez nich rodziny. W przeciwieństwie do obowiązku alimentacyjnego obejmuje on rodzinę jako całość, a nie każdego z jej członków osobno. Zatem jeśli jeden z małżonków dochodzi na tej podstawie środków na utrzymanie rodziny, to sąd zasądzi jedno świadczenie dla całej rodziny (w tym także małżonka,przeciwko któremu powództwo zostało wytoczone), a nie odrębne świadczenia na rzecz każdego uprawnionego do alimentów. Małżonek dochodzący świadczeń ma wybór, czy skorzysta z drogi dochodzenia świadczeń na rzecz zaspokajania potrzeb rodziny, czy też z możliwości dochodzenia świadczeń alimentacyjnych.

Obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny trwa oczywiście dopóty, dopóki trwa sama rodzina. Po orzeczeniu rozwodu obowiązek ten ustaje. Pozostaje natomiast możliwość żądania alimentów. Złożony w trakcie trwania procesu rozwodowego wniosek o zaspokajanie potrzeb rodziny jest rozpoznawany w ramach postępowania zabezpieczającego. Tak samo sąd postąpi z wnioskiem o zasądzenie alimentów za czas trwania procesu. 

W wyroku rozwodowym sąd ma obowiązek orzec o alimentach na rzecz małoletnich dzieci. Jeśli chodzi o alimenty między małżonkami, to do ich zasądzenia na okres po ustaniu małżeństwa potrzebny jest wniosek.  

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: