Obowiązki małżonków w separacji

Pytanie:

Renowacja, odbudowa części powierzchni dachu nad powierzchnią lokalu mieszkalnego, będącego przedmiotem odrębnej własności rozpoczęła się w trakcie wspólnoty majątkowej małżeńskiej. Mąż starał się wyegzekwować kwotę poniesionych kosztów trakcie pożycia małżeńskiego, ale spotkał się z dezaprobatą jego kosztorysu oraz argumentem samowoli budowlanej. Mąż odwołał się od decyzji. Oboje jesteśmy właścicielami mieszkania, zadłużonego z tytułu niezapłaconych mediów za okres 3 lat. Obecnie jestem od 3 lat z mężem w separacji orzeczonej wyrokiem i w trakcie spłaty swojej części wierzytelności. Rada w związku z renowacją całości pokrycia dachowego na kamienicy, stwierdziła również o zwrocie poniesionych przez nas kosztów renowacji części dachu. Czy kwota ta zostanie przelana na poczet wierzytelności obciążających nasz lokal mieszkalny? Czy jest możliwość uzyskania rekompensaty w gotówce? Jak ta sytuacja przedstawia się w przypadku małżonków z orzeczeniem o separacji? Jakie pismo należy złożyć w tym wypadku do ADM. Małżonkowie nie dokonali podziału majątku. Sąd wydzielił do użytku każdego z małżonków części domu, a w tym mieszkaniu nikt nie mieszka.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Na skutek orzeczenia separacji przez sąd ustaje wspólność majątkowa miedzy małżonkami i na jej miejsce wchodzi system rozdzielności majątkowej. Oznacza to, że majątek, który dotychczas był przedmiotem współwłasności łącznej, obecnie jest przedmiotem też współwłasności, ale w częściach ułamkowych. Każdy z małżonków ma 50% udział w tym majątku wspólnym. Do spraw związanych z majątkiem stosuje się przepisy o wspólności majątku spadkowego, czyli w rzeczywistości przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych ze szczególnymi zasadami dotyczącymi spadków. Każdy ze współwłaścicieli ponosi wydatki (np. opłaty związane z lokalem) i ciężary (np. podatek) w stosunku do swojego udziału. W tym wypadku każde z małżonków jest po połowie obciążone kosztami związanymi ze wspólną nieruchomością (mieszkaniem).

W takim stosunku małżonkowie są obowiązani do uiszczenia opłat, zaległych jak rozumiemy od momentu orzeczenia separacji. Naszym zdaniem należy uznać, iż także zwrot kosztów remontu części dachu należy się małżonkom w stosunku do ich udziału, czyli po połowie. Warto jednak zauważyć, że podmiot administrujący nieruchomością zasadniczo może dokonać potrącenia. Dokonane potrącenie zmniejsza zadłużenie małżonków także po połowie. Jeżeli po potrąceniu małżonkowie nadal pozostaną zadłużeni z tytułu zaległych opłat (oczywiście w mniejszej części), wielkość dalszych spłat zadłużenia każdego z małżonków zależy od tego, w jakiej wysokości każde z nich wcześniej spłacić swoją część długów. Jeżeli nie zostanie dokonane potrącenie, małżonkowie zachowają wierzytelność o zwrot kosztów remontu. Jest to wierzytelność pieniężna, a więc podzielna i dzieli się na dwie równe, niezależne części. Dlatego każdy z małżonków może żądać połowy sumy. Jeżeli zwrot nastąpi do rąk tylko jednego z małżonków, to należy uznać, że świadczenie w połowie zostało spełnione do rąk osoby nieuprawnionej. W takiej sytuacji dłużnik (adm.) będzie zwolniony z długu wobec drugiego z małżonków tylko w takim zakresie w jakim ten drugi małżonek ze świadczenia skorzystał.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY