e-prawnik.pl Porady prawne

Obowiązywanie uchwały rady gminy

Pytanie:

Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Obowiązywanie uchwały rady gminy

Rada gminy jest organem samorządu terytorialnego, samorządu gminnego. Jej uchwały są aktami prawa miejscowego, które obowiązują w granicach danej jednostki terytorialnej. Sama ustawa o samorządzie gminnym stanowi, iż na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy. Uchwała taka obowiązuje więc wszystkich na terenie gminy.

Potrzebujesz porady prawnej?