Ocena z zachowania a ukończenie szkoły

Pytanie:

"Uczennica trzeciej klasy gimnazjum w ubiegłych latach dwukrotnie otrzymała końcoworoczną ocenę naganną z zachowania. W tym roku najprawdopodobniej ponownie otrzyma końcoworoczną ocenę naganną. Czy biorąc pod uwagę rozporządzenie ministra edukacji z dnia 8 września 2006 r. o zmianie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania uczennica będzie mogła ukończyć gimnazjum czy będzie musiała powtarzać trzecią klasę? "

Odpowiedź prawnika: Ocena z zachowania a ukończenie szkoły

Powołane przez Pana /Panią rozporządzenie w istocie wprowadziło pewne obostrzenia w zakresie wpływu oceny z zachowania na możliwość przejścia do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły. Zasadniczo, na mocy § 13 ust. 6 rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

  • oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
  • promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania (ust. 7). Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły (ust. 8). W przedstawionej zatem sytuacji faktycznej, uczennica na zakończenie 3 klasy gimnazjum otrzyma ponownie ocenę naganną, wówczas będzie to jej trzecia ocena naganna, co spowoduje, że nie będzie mogła ukończyć szkoły.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika