Ochrona i świadczenia przedemerytalne

Pytanie:

"Kobieta w lutym bieżącego roku skończyła 55 lat. Jej staż pracy wynosi 21 lat. Jest zatrudniona w firmie na czas określony do końca listopada 2008 r. Z przyczyn ekonomicznych (zła kondycja finansowa oraz niewypłacalność firmy) pracodawca zwolnił prawie wszystkich pracowników (w dokumentach wypowiedzenia oficjalnie wskazana została przyczyna ekonomiczna). Firma nie jest jednak na razie w stanie upadłości czy likwidacji. Kobieta chciałaby skorzystać z następującej opcji. Pracodawca miałby zwolnić ją w miesiącu lipcu 2008 roku również z przyczyn ekonomicznych, żeby mogła następnie przebywać przez pół roku na zasiłku (kobieta przebywa na zwolnieniu lekarskim i na dzień ewentualnego wypowiedzenia będzie przebywać w dalszym ciągu). Następnie w lutym 2009 roku skończy 56 lat i będzie mogła skorzystać z prawa tzw. pomostówki. Pojawił się jednak problem. Pracodawca uważa, że kobieta objęta jest ochroną przedemerytalną i że nie może jej zwolnić. Kobiecie brakuje ponad 4 lata do osiągnięcia 56 lat, żeby uzyskać prawo do tzw. pomostówki. Pracodawca twierdzi jednak, że istnieją jakieś przepisy przejściowe, które w tym roku chronią kobietę przed zwolnieniem z pracy i że obstaje przy stanowisku, że nie może jej zwolnić."

Odpowiedź prawnika: Ochrona i świadczenia przedemerytalne

System emerytur pomostowych jest nadal w fazie projektów. Sądząc po wskazanym wieku, od którego zależy uprawienie, pytanie dotyczy w istocie świadczeń przedemerytalnych przewidzianych w ustawie o świadczeniach przedemerytalnych. Jak się wydaje chodzi o skorzystanie ze świadczenia z art. 2 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy:

Prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobie, która do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, w rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 56 lat - kobieta oraz 61 lat - mężczyzna i posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Jest też w Państwa pytaniu pewna sprzeczność. Otóż piszą Państwo, że kobieta skończyła w lutym br. 55 lat i w przyszłym roku uzyska prawo do tzw. pomostówki, a następnie, że kobiecie brakują ponad 4 lata do osiągnięcia 56 lat, żeby uzyskać prawo do tzw. pomostówki. Jak się domyślamy chodzi to, że kobiecie brakują ponad 4 lata do osiągnięcia normalnego wieku emerytalnego, tj. 60 lat.

Zgodnie z art. 39 kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

Co do zasady ochroną jest objęta jest pracownica w wieku od 56 do 60 lat. Nie jest natomiast objęty ochroną przedemerytalną okres 4 lat przed nabyciem prawa do wcześniejszej emerytury. Są też sytuacje, gdy mamy do czynienia niejako tylko pozornie z wcześniejszą emeryturą, która w gruncie rzeczy jest emeryturą w obniżonym wieku z uwagi na czynniki biologiczne związane z pracą. Jak się wydaje przykładem takich emerytur będą emerytury pomostowe.

Odnosząc się do przedstawionej sytuacji, a więc świadczeń przedemerytalnych, stwierdzić należy, iż wiek 56 lat nie jest wiekiem emerytalnym. Pracownica nie jest więc objęta ochroną przedemerytalną w wieku od 52 do 56 lat, lecz w wieku od 56 do 60 lat.

Wynika z tego, że do lutego 2009 r. pracodawca może jeszcze zwolnić pracownicę; później jej zwolnienie będzie możliwe w razie upadłości czy likwidacji zakładu pracy.

Przepisy ustawy o świadczeniach emerytalnych, które jednocześnie zmieniły treść art. 39 na obecne brzmienie, nie przewidują w tym zakresie przepisów przejściowych.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika