Ochrona przeciwpożarowa w budynku - gaśnice

Pytanie:

"Miejscem prowadzenia przeze mnie działalności handlowej jest wynajmowany przeze mnie lokal biurowy w budynku, którego właścicielem jest firma X na podstawie umowy najmu. Firma X kazała mi zakupić gaśnicę zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku. Do tej pory w wynajmowanych przeze mnie lokalach gaśnice zapewniał właściciel lokalu, stąd zdziwiłem się, że ja sam teraz muszę kupić sobie gaśnicę. Czy zakup gaśnic i innych środków ochrony p/pożarowej jest obowiązkiem właściciela budynku, czy też moim jako najemcy tego lokalu? Proszę o wskazanie konkretnych przepisów."

Odpowiedź prawnika: Ochrona przeciwpożarowa w budynku - gaśnice

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U 2002.147.1229) właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany:

 • przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
 • wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
 • zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,
 • zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,
 • przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,
 • zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
 • ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej, o których mowa powyżej, stosownie do obowiązków i zadań powierzonych w odniesieniu do budynku, obiektu budowlanego lub terenu, przejmuje - w całości lub w części - ich zarządca lub użytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie. W przypadku gdy umowa taka nie została zawarta, odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywa na faktycznie władającym budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem.

Z powyższego wynika obowiązek właściciela do zapewnienia właściwej ochrony przeciwpożarowej.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • abc 2017-01-30 13:34:52

  A co jeśli w budynku mieszkalnym PKOB 11 zaliczonym ze względó p.poż jako ZL IV, znajduje się lokal użytkowy? Wyposażać w gaśnice czy nie ? Kto ponosi odpowiedzialność najemca lokalu, czy Zarządca budynku jako całości?

 • MM 2013-01-27 10:48:18

  Nie zgadzam się z odpowiedzią, gdyż pełny cytat z art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U 2002.147.1229) właściciel budynku lub użytkownik...


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika