Ochrona wzoru przemysłowego niezastrzeżonego

Pytanie:

"Firma nasza produkuje stolik szklany wg własnego projektu i sprzedaje go seryjnie na rynku. Wzór przemysłowy tego stolika nie został zastrzeżony przez naszą firmę. Czy firma konkurencyjna, która rozpoczęła produkcję stolika identycznego w wyglądzie (nie odróżnialny przez konsumenta finalnego) naruszyła prawo autorskie lub patentowe? Czy firma konkurencyjna może "bezprawnie" kopiować wzory, które są oryginalne, ale nie zastrzeżone na rynku? Jak uchronić się przed podobnym postępowaniem?"

Odpowiedź prawnika: Ochrona wzoru przemysłowego niezastrzeżonego

W rozumieniu przepisów ustawy „Prawo własności przemysłowej” wzór przemysłowy to nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego część, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. Tak więc wzór przemysłowy to postać wytworu (wytworem jest każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, obejmujący w szczególności opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych).

Piszą Państwo, iż nie został ów wzór stolika zgłoszony do Urzędu Patentowego. Rzeczywiście na wzór przemysłowy możliwe jest udzielenie prawa z rejestracji (artykuł 105 ustawy Prawo własności przemysłowej). Gdybyście Państwo takie prawo z rejestracji uzyskali, jako uprawnieniu nabylibyście prawo wyłącznego korzystania z wzoru przemysłowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. W takiej sytuacji bowiem uprawniony może zakazać osobom trzecim wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu lub używania wytworu, w którym wzór jest zawarty bądź zastosowany, lub składowania takiego wytworu dla takich celów.

Prawa z rejestracji wzoru udziela się na 25 lat od daty dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym, podzielone na pięcioletnie okresy.

Zakładamy, iż w opisanym przypadku z prawa z rejestracji nie korzysta także wspomniany drugi podmiot. W związku z tym, nie sposób stwierdzić, iż Prawo własności przemysłowej chroni którykolwiek z zainteresowanych podmiotów. Silną i bezwzględną ochronę dawałoby Państwo zgłoszenie i zarejestrowanie wzoru przemysłowego.
Inną kwestia jest to, iż takie działanie firmy konkurencyjnej może zostać uznane za czyn nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z artykułem 13 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji „czynem nieuczciwej konkurencji jest naśladowanie gotowego produktu, polegające na tym, że za pomocą technicznych środków reprodukcji jest kopiowana zewnętrzna postać produktu, jeżeli może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu. Jednak nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji naśladowanie cech funkcjonalnych produktu, w szczególności budowy, konstrukcji i formy zapewniającej jego użyteczność. Jeżeli naśladowanie cech funkcjonalnych gotowego produktu wymaga uwzględnienia jego charakterystycznej formy, co może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu, naśladowca jest zobowiązany odpowiednio oznaczyć produkt”.

Zgodnie natomiast z tą samą ustawą, konkretnie artykułem 24 „Kto, za pomocą technicznych środków reprodukcji, kopiuje zewnętrzną postać produktu lub tak skopiowany wprowadza do obrotu, stwarzając tym możliwość wprowadzenia klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu, czym wyrządza poważną szkodę przedsiębiorcy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika