Odliczenie VAT od zakupów na reklamę

Pytanie:

"Sp z o.o. pyta czy przysługuje odliczenie podatku VAT od zakupów towarów na cele reklamowe - długopisów dodawanych do zakupów przekraczających określoną kwotę w przypadku, kiedy część długopisów nie przekracza 5 zł, a w pozostałych przypadkach prowadzona jest ewidencja przekazywanych prezentów i w związku z tym spółka odlicza podatek VAT od tych zakupów. Wątpliwość budzi art. 88. ust. 1. ustawy który mówi: Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika: 2) towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego. Ponieważ firma rokrocznie przekracza limit reklamy (ponad 0,25% przychodów), wydatków ponad limit nie zalicza do kosztów, ponieważ jednak firma nie składa miesięcznie deklaracji CIT, a jedynie płaci zaliczki (rozliczenie w formie uproszczonej), limit ten ustala rocznie, a od bieżących zakupów odlicza podatek VAT i nie wystawia faktur wewnętrznych, co w takim przypadku, czy firmie przysługuje odliczenie mimo przekroczenia limitu? Czy w związku z tym spółce przysługuje odliczenie podatku od dokonanych zakupów na cele reklamowe, czy też powinna dokonać korekty podatku naliczonego na koniec roku, po ustaleniu limitu przychodów w roku?"

Odpowiedź prawnika: Odliczenie VAT od zakupów na reklamę

Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004, nr 54 poz. 535 ze zm.) : „Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika: towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego”.

W rozumieniu zaś, art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 1992, nr 21 poz. 86 ze zm.): „Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: kosztów reprezentacji i reklamy w części przekraczającej 0,25% przychodów, chyba że reklama prowadzona jest w środkach masowego przekazu lub publicznie w inny sposób”.

W związku z faktem, że spółka korzysta z możliwości wpłacania zaliczek miesięcznych w uproszczonej formie i nie składa miesięcznych deklaracji CIT-2, i szczegółowo określa limit na reprezentację i reklamę w oparciu o roczną kwotę przychodu, to teoretycznie trudno jest stwierdzić przeszkody co do możliwości rozliczenia (tj. dokonania korekty) podatku VAT po zakończeniu roku odpowiadającego proporcjonalnie nadwyżce ponad limit. Spółka w podatku dochodowym dokonuje korekty limitu reprezentacji i reklamy na koniec roku podatkowego, stąd określenie kwoty, która nie może być uznana za koszt (czyli kwoty ponad limit), możliwe jest dopiero po zakończeniu roku podatkowego. W ustawie zaś o podatku od towarów i usług, mowa jest, że podatnik nie może obniżyć podatku należnego o naliczony w odniesieniu do towarów i usług, które nie mogłyby być zaliczone do kosztów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym. Innymi słowy regulacje w podatku VAT zależne są od uregulowań w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. W przedstawionej sytuacji, określenie kwoty, która nie może być zaliczona do kosztów, a wynikającej z przekroczenia limitu, możliwe jest po zakończeniu roku, kiedy to znana jest kwota rocznego przychodu. W tym też okresie (po zakończeniu roku) podatnik może dokonać korekty podatku VAT. W takiej jednak sytuacji wydaje się, że rozliczenie podatku VAT, tj. jego korekta może odbyć się tylko w deklaracji za grudzień danego roku podatkowego.

Niemniej, technicznie takie dokonanie korekty może budzić wątpliwości organu podatkowego. O ile w podatku dochodowym limit może być rozliczany rocznie, to w podatku VAT podatnik bądź ma prawo, bądź nie do odliczenia podatku naliczonego w danym okresie rozliczeniowym, tj. miesiącu bądź kwartale. Uregulowania w zakresie rozliczania podatku VAT związanego z reprezentacją i reklamą są bardzo zawiłe, stąd pozostawienie rozliczenia na koniec roku podatkowego może przysporzyć podatnikowi kłopotów. Przede wszystkim, zgodnie z przepisami ustawy o podatku VAT, podatnik ma obowiązek wystawić fakturę wewnętrzną dokumentującą przekazanie towaru na cele reprezentacji i reklamy. Fakturę taką, zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania (Dz. U. nr 95, poz. 798), podatnik ma obowiązek wystawić nie później niż 7 dnia od dnia wydania towaru. Obliczony należny podatek VAT, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 46 lit b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, uważany jest za koszt uzyskania przychodów. Stąd gdyby spółka zdecydowała się na roczne rozliczanie podatku, musiałaby dokonywać korekt nie tylko w zakresie naliczonego podatku VAT, ale także w zakresie podatku należnego i kosztów uzyskania przychodów.

Poza powyższym, zaznaczyć należy, że wpłata bądź nadwyżka podatku od towarów i usług jest określana dokładnie, a nie w sposób uproszczony, tak jak w podatku dochodowym. Stąd sugerowałabym bieżące (miesięczne) określanie limitu reprezentacji i reklamy i odliczanie podatku naliczonego w ramach tego limitu, bowiem roczne rozliczenie limitu nie pozwoli Państwu na dokładne określenie, w którym okresie rozliczeniowym podatnik nie miał prawa do odliczenia podatku VAT.

Polecamy również artykuł: Kiedy VAT może być kosztem?


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika