e-prawnik.pl Porady prawne

Odpowiedzialność pełnomocnika w spółce z o.o.

Pytanie:

Ponieważ jestem jedynym właścicielem i zarazem jedynym członkiem zarządu w spółce z o.o. ustanowiłem notarialnie tzw. pełne pełnomocnictwo dla osoby, która podczas mojej nieobecności mnie zastępuje. Pełnomocnictwo to daje pełne umocowanie do podpisywania umów, zawierania zobowiązań, jednoosobowego reprezentowania spółki przed organami państwowymi, urzędami skarbowymi itd. Proszę o informację w jakim zakresie odpowiadam jako prezes zarządu za niewłaściwe decyzje i działania pełnomocnika które mogą skutkować dla spółki odpowiedzialnością skarbową, karną?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Odpowiedzialność pełnomocnika w spółce z o.o.

10.6.2008

Zgodnie z art. 95 § 1 kodeksu cywilnego, czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach umocowania pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego. Jak więc wynika z w/w przepisu, jeżeli pełnomocnik działał w granicach umocowania (pełnego umocowania jak wskazano w opisie sytuacji), wówczas skutki bezpośrednio będzie ponosił mocodawca (czyli Pan). W opisanej sytuacji zostało udzielone tzw. pełne pełnomocnictwo, a w związku z tym mocodawca (Pan) będzie odpowiadał za działania pełnomocnika związane z działalnością spółki. Za niezgodne z prawem działania pełnomocnika będzie odpowiadała spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (z racji tego że jest to spółka kapitałowa i wspólnicy spółki nie odpowiadają osobiście za jej zobowiązania), a mocodawca - jedyny członek zarządu, na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych. W przedmiocie odpowiedzialności członka zarządu prosimy zapoznać się z treścią artykułu zatytułowanego Odpowiedzialność karna i karnoskarbowa członka zarządu spółki oraz Odpowiedzialność materialna członków zarządu spółek prawa handlowego

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ