e-prawnik.pl Porady prawne

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki cywilnej

Pytanie:

Chciałbym pozwać wspólnika spółki cywilnej, który wystąpił ze spółki, wcześniej zobowiązał się pisemnie do spłaty zadłużenia, wynikającego ze sprzedaży faktury VAT, chciałbym otrzymać informację, czy mogę to zrobić w postępowaniu nakazowym i jaki sąd będzie właściwy

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Odpowiedzialność za zobowiązania spółki cywilnej

2.10.2004

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki ponoszą jej wspólnicy - strony umowy spółki cywilnej w chwili zawarcia umowy sprzedaży. Były wspólnik spółki cywilnej byłby więc zobowiązany nawet pomimo braku pisemnego oświadczenia, że spłaci dług. Jeżeli dowodem w postępowaniu przed sądem ma być faktura, zasadne jest skierowanie pozwu o zapłatę w postępowaniu upominawczym. Jeżeli zobowiązanie dłużnika pozostaje w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej przez obie strony (dłużnika i wierzyciela) sprawę rozpozna sąd gospodarczy. Co do zasady właściwy do rozpoznania będzie sąd okręgowy, jednak jeśli wartość przedmiotu sporu (w tym wypadku kwota, na jaką opiewa faktura) nie przekracza trzydziestu tysięcy sprawa należeć będzie do sądu rejonowego. Wzór odpowiedniego pozwu można znaleźć na naszej stronie

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ