Odpowiedzialność zarządcy drogi

Pytanie:

Czy w wyniku nienależytego zimowego utrzymania drogi (najprawdopodobniej krajowej) tj. nie posypania solą lub piaskiem i solą zdarzył się wypadek samochodowy można dochodzić odszkodowania? Jeśli tak, to na jakich zasadach? Taki fakt o śliskiej nawierzchni i braku posypania solą jest odnotowany w protokole policyjnym z miejsca wypadku. Prędkość samochodu wynikającą z tachografu to ok. 35 km/godz.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych, zarządca drogi jest między innymi obowiązany do jej utrzymywania. Zgodnie ze słownikiem ustawowym, przez pojęcie utrzymania drogi należy rozumieć wykonywanie robót konserwacyjnych, porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym także odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej. Z powyższego wynika obowiązek zarządcy drogi do odśnieżania powierzchni drogi i zapobiegania śliskości drogowej. Zgodnie z ogólnymi regulacjami dotyczącymi obowiązków odszkodowawczych, kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę obowiązany jest do jej naprawienia. Szkoda może być zarówno wynikiem działania, jak i zaniechania. W przypadku jednak odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu zaniechania, konieczne jest wykazanie, że na sprawcy ciążył prawny obowiązek działania. W związku z wyżej przedstawionym wydaje się, że możliwym jest dochodzenie odszkodowania z tytułu niedopełnienia obowiązków należytego utrzymania drogi publicznej, co stało się przyczyną wypadku, od zarządcy drogi. Dochodząc odszkodowania za szkodę wywołaną niedopełnieniem obowiązku należytego utrzymania drogi, należy udowodnić winę, szkodę oraz związek przyczynowy między zaniechaniem działania a powstałą szkodą.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY